Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1 tỷ + 10523887
Đang truy cập:5645

Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

Ngày 6/11/2019, Ban Cán sự giáo dục Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2018 -2019 nhằm kiểm điểm đánh giá rút kinh nghiệm và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm học 2019 -2020 với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học và các chủ trương mới về giáo dục.

Năm học 2018 - 2019 diễn ra trong bối cảnh vừa là năm bản lề, vừa là năm bứt phá để thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Toàn ngành cũng tích cực triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; đóng góp để hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục Đại học.

Cùng với ngành Giáo dục, Công đoàn khối các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã khắc phục khó khăn, tập trung bám sát phương hướng và nhiệm vụ đề ra, với rất nhiều nỗ lực phấn đấu và nhiều hình thức hoạt động phong phú, sáng tạo để nâng cao chất lượng giáo dục và công tác nhằm thưc hiện nghị quyết chương trình công tác công đoàn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Chương trình tổng kết còn có hoạt động khen thưởng gồm cờ thi đua, bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động VN, của Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh trao cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và đạt những thành tích cao trong hoạt động công đoàn năm học 2018-2019.

 

Tin và hình ảnh: Công đoàn Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn