Thông báo Tuyển dụng viên chức và người lao động năm 2022

SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG

1. Tuyển dụng viên chức

- Số lượng:     06 viên chức.

- Vị trí việc làm cần tuyển dụng: Bảng mô tả vị trí việc làm và yêu cầu, điều kiện các vị trí dự tuyển theo Phụ lục I đính kèm

2. Tuyển dụng lao động hợp đồng

- Số lượng:     02 người lao động

- Vị trí việc làm cần tuyển dụng: Bảng mô tả vị trí việc làm và yêu cầu, điều kiện các vị trí dự tuyển theo Phụ lục II đính kèm

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ, PHÍ TUYỂN DỤNG

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến hết ngày 14 tháng 12 năm 2022 (trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại liên hệ: 028 38291718 (gặp CV Nguyệt Tú).

3. Thời gian và địa điểm xét tuyển: Tháng 12/2022 và tháng 01/2023 tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

 Phụ lục I, II

Mẫu số 1 Phiếu đăng ký dự tuyển

Mẫu số 2 Sơ yếu Lí lịch

Xem thông tin chi tiết tại đây

Tin mới
Lượt truy cập
Đang truy cập:9254063
Đang truy cập: 640
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn