Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:94682825
Đang truy cập:2629

Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Ngày 17/8, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

 

Đồng chí Phạm Thiên Kha - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối khai mạc Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đồng chí Phạm Thiên Kha - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và đề nghị cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, trao đổi nhằm hiểu rõ cơ sở lý luận và thực tiễn các quan điểm chỉ đạo, định hướng, chủ trương, giải pháp thực hiện nêu trong Nghị quyết. Trên cơ sở đó, chỉ đạo, tổ chức triển khai, quán triệt nghị quyết trong cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ mình.

Đồng chí Đặng Mạnh Trung – Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tại Hội nghị

 

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Mạnh Trung – Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ bảy ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và nội dung cơ bản  Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Toàn cảnh Hội nghị

Sau Hội nghị cấp Đảng ủy Khối, căn cứ Kế hoạch số 57-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cấp ủy cơ sở tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong đơn vị, thời gian hoàn thành trong tháng 9/2018.

 

Tác giả bài viết: Công Lệnh

Nguồn: Báo Giáo dục và Thời đại

Sưu tầm: Công đoàn Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh

 

 

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn