Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:9873955
Đang truy cập:982

Hội đồng Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp trường năm học 2017-2018

Căn cứ vào quyết định số 507, 508, 509/QĐ-CBQLGDHCM ngày 03/7/2017 của Hiệu trưởng, từ ngày 21/7/2017 đến ngày 24/7/2017, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp trường năm học 2017-2018. PGS.TS. Hà Thanh Việt, Hiệu trưởng nhà trường, chủ tịch Hội đồng và uỷ viên thư ký là TS. Lê Ngọc Thạch, Trưởng phòng KHCN&HTQT. 

Hội đồng đã xét chọn ba đề tài sau:

Đề tàiXây dựng khung chương trình bồi dưỡng kỹ năng mềm cho đội ngũ cán bộ quản lý trường phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực nghề nghiệp” do ThS. Trần Kiều Dung, Giảng viên Khoa Quản lý giáo dục làm chủ nhiệm.

 

Đề tài Nhu cầu bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lí của cán bộ quản lí giáo dục tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long” do TS. Phạm Thanh Bình, Giảng viên Khoa Tâm lý - Giáo dục làm chủ nhiệm.

 

Đề tài Giải pháp nâng cao năng lực quản lý hoạt động dạy học tích hợp tại các trường tiểu học khu vực đồng bằng sông Cửu Long” do ThS. Đinh Thị Kim Loan, Giảng viên Khoa Tâm lý - Giáo dục làm chủ nhiệm.

 

Theo các nhận xét và kết quả kiểm phiếu, hầu hết các thành viên trong Hội đồng đánh giá đây là những đề tài có tính cấp thiết và có ý nghĩa thực tiễn, cần được triển khai;  về cơ bản các bản thuyết minh đề cương đã đáp ứng được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, các chủ nhiệm đề tài cũng cần tiếp thu và chỉnh sửa và hoàn thiện  thuyết minh đề cương theo ý kiến đóng góp của Hội đồng. Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế sẽ xúc tiến các thủ tục tiếp theo để các đề tài khoa học công nghệ được triển khai trong thời gian sớm nhất.

Tin & hình ảnh: Phòng KHCN-HTQT

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn