Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:9873929
Đang truy cập:960

Đảng bộ Trường tham dự Hội nghị cán bộ nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII)...

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THAM DỰ HỘI NGHỊ CÁN BỘ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP,  QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHOÁ XII) VÀ CHUYÊN ĐỀ NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 

          Ngày 10 tháng 02 năm 2017 tại Hội trường trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng Uỷ Khối các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp đã tổ chức cho toàn Đảng bộ quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Khoá XII.

          Toàn thể đảng viên của Đảng Bộ đã được nghe báo cáo viên GVCC.TS. Nguyễn Việt Hùng, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trình bày các nội dung sau:

          Phần I, toàn bộ Nghị quyết 5 về Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Và Nghị quyết 6 về Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới của Hội nghị lần thứ tư Khoá XII.

          Phần II, Những nội dung cơ bản của Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó, tập trung vào một số nội dung sau: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, về sức mạnh nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về xây dựng, phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, công chức, viên chức và người lao động; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức…; Đạo đức Hồ Chí Minh về tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân, hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, tham nhũng, tự diễn biến, tự chuyển hóa…; học, nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; Phong cách Hồ Chí Minh trong cuộc sống, trong quan hệ với nhân dân: sống giản dị, thanh cao, Phong cách Hồ Chí Minh trong công việc mang đậm nét tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, gắn chặt lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm, làm việc dân chủ, khoa nghiêm khắc với bản thân, tự mình nêu gương, ứng xử văn hoá, tinh tế, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân.

Đây là một hoạt động thường xuyên của Đảng bộ nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, quan điểm đường lối cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

 
 
Tin và ảnh: Trương Văn Tuấn

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn