Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:9968866
Đang truy cập:2105

Hội thảo khoa học đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ

          Sáng ngày 24/11/2017, tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ mã số B2016-QLH-01“ Đánh giá mức độ đáp ứng của Chương trình bồi dưỡngcán bộ quản lý  trường phổ thông theo QĐ 382/2012/QĐ-BGDĐT đối với khu vực Nam Bộ”do TS. Vũ Lan Hương –làm chủ nhiệm đề tài, thời gian thực hiện nghiên cứu trong 2 năm 2016-2017.

         Tham dự hội thảo có cácthành viên tham gia đề tài, một số cán bộ quản lý sở/phòng GD-ĐT, giảng viên, nhà quản lý trường phổ thông và học viên.

         Tại Hội thảo, TS. Vũ Lan Hương –chủ nhiệm đề tài đã thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu của đề tài.

         Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

         - Đánh giá nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ của cán bộ quản lý trường phổ thông khu vực Nam bộ;

         - Xây dựng bộ công cụ để đánh giá mức độ đáp ứng của chương trình;

         - Đánh giá sự đáp ứng của chương trình do trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh và một số cơ sở giáo dục khác thực hiện trong giai đoạn vừa qua;

         - Đề xuất hệ thống các biện pháp nâng cao chất lượng chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông theo QĐ 382/2012/QĐ-BGDĐT.

         Hội thảo đã nghe 4 báo cáo tham luận:

         Báo cáo 1: Báo cáo tổng quan nghiên cứu của đề tài - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên đề tài

         Báo cáo 2: Kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ở một số quốc gia – ThS. Lê Thị Ngọc Nhẫn – Thành viên đề tài

         Báo cáo 3: Đánh giá mức độ đáp ứng của chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông theo  Quyết định 382/2012/QĐ-BGDĐT đối với khu vực Nam Bộ– TS. Vũ Lan Hương – Chủ nhiệm đề tài

         Báo cáo 4: Đề xuất hệ thống biện pháp nâng cao hiệu quả Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông theo Quyết định 382/2012/QĐ-BGDĐT– TS. Phan Minh Phụng – Thành viên đề tài.

         Tại phiên thảo luận của Hội thảo, các ý kiến trao đổi đều đánh giá cao các công việc và kết quả nghiên cứu của đề tài đồng thời đóng góp đóng nhiều ý kiến chuyên môn mang tính xây dựng giúp đề tài hoàn thiện hơn.

         Với các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, nhóm nghiên cứu đề tài sẽ tiếp thu và chỉnh sửa nhằm hoàn thiện các nghiên cứu của đề tài./. 

 Một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Nguyễn Thị Kim Oanh – Phòng TCHC

Ảnh: Xuân Hoa - Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn