Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:94732832
Đang truy cập:1278

Thông báo Chiêu sinh khóa bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên, giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 4 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức và Công văn số 4369/BNV-ĐT ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số quy định của Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 4 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV; Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV; Thông tư liên tịch số 23/2015 /TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập;

Căn cứ Công văn số 77/TB-ĐHĐN, ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Trường Đại học Đồng Nai, về việc tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập;

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Đồng Nai phối hợp tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, bao gồm:

  • Giảng viên (Giảng viên chính - hạng II; Giảng viên – hạng III)
  • Giáo viên trung học phổ thông (hạng I, II, III)
  • Giáo viên trung học cơ sở (hạng I, II, III)
  • Giáo viên tiểu học (hạng II, III, IV)
  • Giáo viên mầm non (hạng II, III, IV)

Các chuyên đề của khóa bồi dưỡng sẽ do đội ngũ giảng viên có nhiều uy tín, kinh nghiệm của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Đồng Nai đảm nhiệm. Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý và bảo đảm chất lượng cho các lớp bồi dưỡng. Trường Đại học Đồng Nai cấp chứng chỉ bồi dưỡng cho học viên.

1. Đối tượng:

Giảng viên, giáo viên các cơ sở giáo dục công lập có nhu cầu được bổ nhiệm vào đúng hạng chức danh nghề nghiệp, hoặc có nhu cầu nâng hạng chức danh nghề nghiệp nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

2. Chương trình, thời gian và địa điểm bồi dưỡng:  

- Chương trình bồi dưỡng: 240 tiết (theo các chương trình bồi dưỡng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).

- Thời gian học: Tổ chức khai giảng, mở lớp liên tục trong năm (với nhiều thời gian học khác nhau do người học lựa chọn).

- Địa điểm học:

+ Tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp. Hồ Chí Minh

+ Tại các đơn vị liên kết phối hợp đặt lớp.

3. Thủ tục, hồ sơ đăng ký và học phí:

- Thủ tục và hồ sơ đăng ký:

+ Công văn của đơn vị đề nghị mở lớp bồi dưỡng;

+ Danh sách học viên

+ Đơn đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng của học viên

+ Bản sao có công chứng: văn bằng cao nhất; chứng minh nhân dân của học viên.

Học phí:

+ Học phí: 2.800.000 đồng/học viên/khóa học

Mọi chi tiết xin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Quý đối tác gửi hồ sơ đăng ký qua email: trungtamTECC@iemh.edu.vn và qua địa chỉ: Trung tâm Đào tạo và Tư vấn giáo dục – Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh (Phòng 01E, số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh). Website: www.iemh.edu.vn.

ThS. Trần Minh Châu (Ms.): 0942.82.88.81             Email: tmchau@iemh.edu.vn

ThS. Phan Thị Thúy Quyên (Ms.): 0913.78.70.93    Emai: pttquuyen@iemh.edu.vn

 

Xem file chi tiết tại đây

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn