Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:9969261
Đang truy cập:1985

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra các cơ sở giáo dục đại học

Thực hiện Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT ngày 20/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT; Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BGDĐT ngày 14/11/2016 của Bộ GDĐT v/v ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra giáo dục cho cán bộ, viên chức làm công tác thanh tra nội bộ và cộng tác viên thanh tra giáo dục trong cơ sở giáo dục đại học (GDĐH). Báo cáo viên của lớp bồi dưỡng là Lãnh đạo Thanh tra Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chuyên gia trong lĩnh vực thanh tra giáo dục....

I. TỔNG QUAN KHÓA BỒI DƯỠNG

Khóa bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thanh tra, kiểm tra; trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, xử lý đơn thư và tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng trong cơ sở giáo dục đại học.

1. Địa điểm tổ chức bồi dưỡng:

-Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, quản lý và cấp chứng chỉ bồi dưỡng.

- Địa chỉ: Số 07 – 09 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận I, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Kinh phí bồi dưỡng: 2.000.000 VNĐ/học viên (bao gồm cả tài liệu).

3. Thời gian bồi dưỡng: Dự kiến từ ngày 25/9 đến ngày 03/10/2017 (07 ngày).

4. Đối tượng bồi dưỡng:

- Cán bộ, viên chức đang làm công tác thanh tra nội bộ trong cơ sở GDĐH;

- Cán bộ, viên chức trong cơ sở GDĐH là đối tượng được dự kiến mời tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra do Hiệu trưởng thành lập hoặc cộng tác viên thanh tra trong cơ sở GDĐH.

5. Số lượng: Mỗi cơ sở GDĐH (kể cả Đại học quốc gia Hà nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng và các trường thành viên của 5 đơn vị này) cử từ 05 đến 10 người tham dự.

6. Chỗ ở tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp. Hồ Chí Minh: 700.000đ/Hv cho cả khóa học. Liên hệ: Cô Trang 0961958779.

II. NỘI DUNG KHÓA BỒI DƯỠNG:

(Xem chi tiết tại đây)

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn