Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:9873954
Đang truy cập:981

Nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường năm học 2015-2016

          Ngày 22 và 23/02/2017, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh (Trường CBQLGD TP. HCM) đã tổ chức nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm học 2015 - 2016. Tham dự buổi nghiệm thu có: PGS.TS. Nguyễn Xuân Tế - Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM (Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu hội đồng 1); TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Học viện Hành chính Quốc gia TP. HCM (Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu hội đồng 2); ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền - Nguyên giảng viên Trường CBQLGD TP. HCM (Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu hội đồng 3) cùng đầy đủ các thành viên trong hội đồng (gồm: 02 ủy viên, phản biện; ủy viên và ủy viên, thư ký); chủ nhiệm đề tài; các thành viên cùng tham gia nghiên cứu và viên chức nhà trường quan tâm.

          03   đề tài được nghiệm thu đó là:

1. Đề tài: “Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh để đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý giáo dục hiện nay”.

- Mã số: C2015.30.02.

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh, Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính.

 

 2. Đề tài: “Phân cấp quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non từ thực tiễn vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

- Mã số: C2015.30.05.

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Thị Tuyết Minh, Giảng viên Khoa Quản lý hành chính. 

 

3. Đề tài: “Động cơ học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh”.

- Mã số: C2015.30.04.

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Khánh Vân, Giảng viên Khoa Tâm lý - Giáo dục.

          Đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài, các thành viên trong hội đồng cho rằng các đề tài đã đáp ứng mục tiêu nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu đề ra; Hội đồng đánh giá cao tinh thần thực hiện đề tài và tiến độ nghiên cứu khoa học của các nhóm nghiên cứu. Tuy nhiên, để hoàn thiện và nâng cao ý nghĩa thực tiễn của đề tài, Hội đồng đề nghị các nhóm thực hiện đề tài tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, hoàn thiện đề tài  theo quy định.

          Kết thúc buổi họp, Hội đồng nhất trí nghiệm thu 03 đề tài trên với đánh giá như sau:

          - Đề tài: “Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh để đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý giáo dục hiện nay” và đề tài: “Phân cấp quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non từ thực tiễn vùng Đồng bằng sông Cửu Long” đạt loại khá.

          - Đề tài: “Động cơ học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh” đạt loại tốt.

Tin và ảnh: ThS. Lai Nhã Trúc, P. KHCN&HTQT

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn