Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:35899470
Đang truy cập:3630

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018

Thực hiện Quyết định số 3209/QĐ-BGDĐT ngày 01/9/2017 của Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ để tuyển chọn đưa vào kế hoạch KH&CN thực hiện từ năm 2018 và Công văn số 4221/BGDĐT-KHCNMT ngày 12/9/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018, Trường CBQLGD TP.HCM thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018 như sau:

 1. Danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018 (đính kèm File).
 2. Việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ của Bộ GD&ĐT.
 3. Tiêu chuẩn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ: Điều 7, Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT.
 4. Hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ
 • Thuyết minh đề tài (Mẫu 6, Phụ lục 1 của Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT).
 • Minh chứng của các nguồn kinh phí khác (như Bản cam kết, Công văn của tổ chức chủ trì,..)
 • Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ (Mẫu 7, Phụ lục 1, Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT).
 • Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng kết quả thực hiện đề tài.
 • Dự toán kinh phí chi tiết, trong đó có dự toán kinh phí từ Ngân sách Nhà nước (kinh phí sự nghiệp KH&CN) và kinh phí từ các nguồn khác. Các hạng mục mua sắm cần 03 báo giá cạnh tranh (tham khảo Phụ lục 2, kèm CV 4221/BGDĐT-KHCNMT).

Lưu ý:

 1. Kinh phí thực hiện đề tài: Kinh phí từ Ngân sách Nhà nước (từ nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN) tối đa 70% kinh phí thực hiện đề tài; phần còn lại từ các nguồn kinh phí khác (của tổ chức chủ trì, cá nhân, đơn vị phối hợp,…).
 2. Sản phẩm của đề tài tham gia tuyển chọn phải có địa chỉ ứng dụng cụ thể. Trong Hội đồng tuyển chọn cần có đại diện các đơn vị ứng dụng sản phẩm của đề tài.
 3. Đơn vị/Cá nhân tham gia tuyển chọn đề tài chuẩn bị bản báo cáo thuyết minh của mình bằng Powerpoint (khoảng 15 phút) trước Hội đồng tuyển chọn (dự kiến thời gian họp từ ngày 14/10/2017 đến ngày 20/10/2017)
 4. Các chi tiết cụ thể khác xem File đính kèm.

Các đơn vị/cá nhân tham gia tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018 gửi hồ sơ đăng ký (1 bản gốc, 7 bản sao) về Phòng KHCN&HTQT hạn chót ngày 13/10/2017, File mềm gửi về địa chỉ email: Cao Thị Thúy Diễm <cttdiem@iemh.edu.vn>.

Một số văn bản đính kèm

Danh mục đề tài Khoa học công nghệ cấp Bộ

Công văn 4221/BGDĐT-KHCNMT

Quyết định 3209/BGDĐT.

Mẫu dự toán kinh phí

Tin: ThS. Cao Thị Thúy Diễm_Phòng KHCN&HTQT

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn