Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:10078128
Đang truy cập:2636

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 (Đợt 1)

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017 (đợt 1)

 

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 1) như sau:

I. SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 1): 03 chỉ tiêu, bao gồm: 01 chỉ tiêu Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, 01 chỉ tiêu Trưởng khoa Tâm lý – Giáo dục; 01 chỉ tiêu Phó trưởng phòng Quản trị - Thiết bị.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

a) Về phẩm chất chính trị:

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở lập trường giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng, biểu hiện sai trái, lệch lạc; bảo vệ các quan điểm, đường lối của Đảng.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao; trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm; nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp ủy cấp trên và pháp luật của Nhà nước.

b) Về phẩm chất đạo đức cách mạng:

- Gương mẫu về đạo đức, lối sống; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

- Không tham nhũng và kiên quyết ngăn ngừa, đấu tranh, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị. Giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, tự chịu trách nhiệm trước cấp trên đối với những tiêu cực trong phạm vi phụ trách.

- Gia đình chấp hành đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

c) Về năng lực, kiến thức:

- Nắm vững quan điểm, đường lối chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực mình phụ trách.

- Có hiểu biết cơ bản về Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

- Có kiến thức chuyên sâu, phù hợp với công việc được phân công phụ trách; có khả năng phân tích, tổng hợp, đề xuất được kế hoạch, biện pháp thúc đẩy sự phát triển đơn vị, nhà trường.

d) Điều kiện

- Tuổi đời không quá 50 tuổi đối với nam và không quá 45 tuổi đối với nữ.

- Có đủ sức khoẻ để làm việc.

- Được lãnh đạo và cấp ủy đảng cơ quan, đơn vị nơi người dự thi công tác, làm việc đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 năm 2014, 2015 và 2016.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể từng vị trí

STT

Đơn vị

Vị trí

Số lượng

Tiêu chuẩn

1

Phòng Tổ chức – Hành chính

Phó Trưởng phòng

01

- Trình độ: Thạc sĩ trở lên; Chuyên ngành: Quản lý (quản lý giáo dục, quản lý hành chính, hoặc quản lý các lĩnh vực công).

- Giới tính: Nam.

- Yêu cầu:

+ Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; có bằng tốt nghiệp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính;

+ Cử nhân Tin học; có kinh nghiệm sử dụng phần mềm MIS (hệ thống thông tin trong quản lý).

+ Có khả năng quản lý, điều hành đảm trách nhiệm vụ Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính, phụ trách công tác hành chính – tin học hóa công tác hành chính văn phòng.

+ Có kinh nghiệm làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập từ 5 năm trở lên.

+ Đã và đang giữ vị trí quản lý tương đương cấp phó đơn vị hoặc tổ phó tổ Bộ môn trở lên.

+ Ưu tiên: Ứng viên có học vị tiến sĩ hoặc đang là Nghiên cứu sinh; Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

2

Khoa Tâm lý – Giáo dục

Trưởng khoa

01

- Trình độ: Tiến sĩ; Chuyên ngành: Tâm lý giáo dục hoặc Khoa học giáo dục;

- Giới tính: Nam.

- Yêu cầu:

+ Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

+ Có khả năng quản lý, điều hành đảm trách nhiệm vụ Trưởng khoa Tâm lý Giáo dục;

+ Có kinh nghiệm làm việc trong các cơ sở giáo dục đại học công lập từ 5 năm trở lên;

+ Đã và đang giữ vị trí viên chức quản lý tương đương vị trí tuyển dụng.

+ Ưu tiên: Có bằng Cử nhân tiếng Anh; Có kinh nghiệm, năng lực trong hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục và giảng dạy đại học và tương đương.

3

Phòng Quản trị - Thiết bị

 

Phó trưởng phòng

01

- Trình độ: Thạc sĩ trở lên; Chuyên ngành: Kinh tế;

- Giới tính: Nữ.

- Yêu cầu:

+ Có khả năng quản lý, điều hành đảm trách nhiệm vụ Phó trưởng phòng Quản trị - Thiết bị;

+ Có kinh nghiệm trong hoạt động tổ chức sự kiện, phát triển dịch vụ giáo dục, quản lý học sinh – sinh viên, học viên; có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

+ Có kinh nghiệm làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập 5 năm trở lên.

+ Ưu tiên: Có trình độ ngoại ngữ giao tiếp tốt (cử nhân Anh Văn, Toefl, Toeic).

III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển (hoặc xét tuyển đặc cách).

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ của người đăng ký tuyển dụng gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ (theo mẫu số 1);

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu số 2);

- Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Bản sao: Giấy khai sinh; hộ khẩu; Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện khám trở lên, trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

- 03 ảnh 3x4.

2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/8/2017.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; ĐT: 08 38224646 (gặp cô Kim Oanh).

3. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/ ứng viên.

Lưu ý:

- Hồ sơ dự tuyển do trực tiếp người có nhu cầu dự tuyển nộp, khi nộp có ký nhận, không nhận qua trung gian và qua đường bưu điện.

- Không tiếp nhận hồ sơ bị tẩy xoá, không ghi đầy đủ thông tin theo quy định.

- Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, cá nhân nhận kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển của người dự tuyển, người nộp hồ sơ đồng thời nộp lệ phí theo quy định. Nếu không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển thì không tiếp nhận.

- Nhà trường chỉ mời phỏng vấn những ứng viên đảm bảo các tiêu chuẩn theo yêu cầu. Hồ sơ không đạt tiêu chuẩn hoặc không được tuyển dụng không trả lại.

- Các thông tin liên quan đến tuyển dụng được đăng tải chi tiết trên Website: www.iemh.edu.vn và niêm yết tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh./.

       

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn