Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1 tỷ + 10806115
Đang truy cập:626

Thông báo Chiêu sinh khóa bồi dưỡng Cán bộ quản lý giáo dục năm 2020

Nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý nhà trường cho đội ngũ Cán bộ quản lý, cán bộ nguồn các trường THPT, Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non, cũng như phát triển năng lực cho Cán bộ quản lý về lãnh đạo và quản lý trường học, chủ động trong đổi mới lãnh đạo, quản lý để phát triển nhà trường trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục.

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh chiêu sinh mở lớp bồi dưỡng Cán bộ quản lý giáo dục, năm học 2020 với những nội dung sau:  

1. Đối tượng bồi dưỡng

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhà trường;

- Cán bộ, giáo viên dự nguồn và các đối tượng khác có nhu cầu đi học.

2. Chương trình bồi dưỡng

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành các Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục. Chương trình 360 tiết gồm 5 module 19 chuyên đề (Kế hoạch giảng dạy và học tập học viên sẽ nhận vào ngày khai giảng)

Cụ thể:

- Chương trình bồi dưỡng CBQL trường mầm non: Hiệu trưởng/phó hiệu trưởng/cán bộ nguồn các cơ sở giáo dục mầm non.

- Chương trình bồi dưỡng CBQL trường phổ thông: Hiệu trưởng/phó hiệu trưởng/cán bộ nguồn của các trường phổ thông: Tiểu học, THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học.

3. Thời gian và địa điểm

- Thời gian học tập trên lớp: 3 ngày/tuần (thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật)

- Dự kiến khai giảng: 02/10/2020 (Kế hoạch học tập sẽ thông báo cụ thể sau)

- Địa điểm học tập: Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

4. Học phí: 3.600.000 đồng/học viên (đã bao gồm tài liệu)

5. Thủ tục đăng ký: theo mẫu sau

Tên đơn vị

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

Tham dự khóa bồi dưỡng Cán bộ quản lý trường Mầm non, phổ thông

 

 

STT

 

 

Họ và tên

Giới tính

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

(Tỉnh/TP)

Dân tộc

Quốc tịch

Chức vụ

Đơn vị công tác

Trình độ

CM-NV

Ghi chú (Điện thoại,

E-mail,

Địa chỉ)

Ngày

Tháng

Năm

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Thủ trưởng đơn vị

                                                                                              (ký tên, đóng dấu)

                                                                                                                                                  (kí tên, đóng dấu)

     - Địa chỉ liên hệ: Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh (IEMH), số 7 – 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM

     - Số điện thoại: 028.38291718-028.38223258 (Phòng Đào tạo).

    - Email: cbqlhcm@gmai.com./.

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn