Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:35899445
Đang truy cập:3619

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông và vai trò của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

          Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được mong đợi sẽ là tiền đề xây dựng nên thế hệ con người mới đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Dự thảo chương trình tổng thể đã nêu bật được sáu phẩm chất và mười năng lực quan trọng giúp người học phát triển toàn diện, nhất là khi nguồn nhân lực trở thành yếu tố quan trọng trong quá trình hội nhập cũng như đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sắp tới.Tuy nhiên, để chương trình được triển khai một cách thuận lợi và hiệu quả thì việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết, nhất là đội ngũ giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lý ở các trường phổ thông là một trong những vấn đề cần được quan tâm đúng mức.

         Xác định được vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thông. Trong đó vừa bồi dưỡng giáo viên có năng lực thực hiện nhiệm vụ, vừa tổ chức đào tạo mới, đào tạo lại cho những giáo viên dạy các nội dung mới, chú trọng phát triển các năng lực nền tảng như: dạy học phân hóa, tích hợp; phát triển chương trình nhà trường; đánh giá năng lực học sinh, năng lực ngoại ngữ, tin học và các năng lực tổ chức các hoạt động học tập của học sinh để giải quyết những vấn đề trong thực tiễn cuộc sống; thực hiện bài tập, thí nghiệm với các phương pháp dạy học nhằm phát huy sự sáng tạo của học sinh hay các sinh hoạt tập thể, hỗ trợ học sinh hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo,...Bên cạnh đó, để thực hiện chủ trương này cả hệ thống giáo dục phải đổi mới căn bản tư duy về giáo dục, về quản lý giáo dục. Đặc biệt là vấn đề bồi dưỡng cán bộ quản lý ở các trường phổ thông đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục tổng thể giúp người cán bộ quản lý có kiến thức, kỹ năng cần thiết khi quản lý nhà trường.

         Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo cán bộ quản lý giáo dục cho 32 tỉnh, thành phía Nam. Trong những năm gần đây nhà trường đã từng bước nâng cao chất lượng trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý góp phần cho sự thành công của sự nghiệp giáo dục của nước nhà. Trước những định hướng đổi mới của ngành giáo dục, nhà trường đã xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý ở các trường phổ thông phải đi trước một bước để tạo ra sự đột phá trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Vì đây là lực lượng nồng cốt, là nhân tố quan trọng quyết định sự thành công trong việc chỉ đạo triển khai chương trình phổ thông tổng thể ở các nhà trường đáp ứng mục tiêu đổi mới giáo dục. Để thực hiện được điều này,Trường cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo việc xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tiếp cận theo định hướng phát triển năng lực theo chuẩn nghề nghiệp nhằmnâng cao năng lực quản lý nhà trường trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, với chức năng và nhiệm vụ của mình, nhà trường đã thường xuyên tổ chức, tham gia hội thảo, tập huấn trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng cho đội ngũ.

         Mặc khác,nhà trường luôn chủ động kết hợp, hỗ trợ các Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục ở địa phương để kịp thời đáp ứng theo yêu cầu cụ thể của từng địa phương. Trong đó, thường xuyên tổ chức đa dạng, linh hoạt các hình thức đào tạo, bồi dưỡng hướng tớihình thức bồi dưỡng từ xa, bồi dưỡng trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương tích cực tham gia bồi dưỡng theo hướng tăng cường tính tự học, tự bồi dưỡng, trách nhiệm của nhà trường và cơ quan quản lý giáo dục. Với những định hướng chủ động, đón đầu sự phát triển trong tương lai, Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh sẽ góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để nhà trường trở thành một trung tâm kết nối các nhà quản lý giáo dục trên cả nước./.

ThS. Đinh Thị Kim Loan, Giảng viên Khoa Tâm lý-Giáo dục

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn