Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3 tỷ + 89724592
Đang truy cập:1122

Đoàn nghiên cứu công tác quản lý giáo dục của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc nghiên cứu thực tế tại tỉnh Kiên Giang

Thực hiện Quyết định số 67/QĐ - CBQLGDHCM ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 và Quyết định số 761/QĐ - CBQLGDHCM ngày 20 tháng 10 năm 2020 về việc cử viên chức đi nghiên cứu tực tế năm 2020 tại tỉnh Kiên Giang. Từ ngày 27 tháng 10 năm 2020 đến ngày 30 tháng 10 năm 2020, Đoàn nghiên cứu thực tế công tác quản lý giáo dục của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành Phố Hồ Chí Minh do Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chung phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Quản lý hành chính làm Trưởng đoàn cùng các viên chức là giảng viên, viên chức tham gia sinh hoạt khoa học tại Khoa Quản lý hành chính và Khoa Tâm lý - Giáo dục đã tiến hành nghiên cứu thực tế công tác quản lý giáo dục tại tỉnh Kiên Giang, tham gia cùng đoàn có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Thanh Việt, Hiệu trưởng nhà Trường.

 

Ảnh Đoàn nghiên cứu thực tế công tác quản lý giáo dục của Trường Cán bộ quản lý giáo dục tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang

Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang, đoàn được nghe Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giới thiệu khái quát đặc điểm tình hình giáo dục và công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, qua đó lãnh đạo Sở ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp với Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh trong việc triển khai thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục, nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục cho đội ngũ viên chức làm công tác quản lý cơ sở giáo dục. Với thế mạnh về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của trường thời gian tới lãnh đạo Sở đề nghị Trường cần tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục của tỉnh triển khai thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, thanh tra, nghiệp vụ quản lý giáo dục của Trưởng, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học, việc tổ chức hội thảo, thực hiện đề tài khoa học, kỹ năng và phong cách lãnh đạo quản lý, các nghiệp vụ thuộc về công tác quản lý giáo dục và bồi dưỡng thường xuyên viên chức theo nhu cầu của địa phương. Thay mặt lãnh đạo nhà Trường, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Thanh Việt, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo nội dung làm việc, nêu đề xuất cụ thể về các nội dung bồi dưỡng, là đơn vị sự nghiệp được giao chức năng bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường sẽ tiếp tục cộng tác, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang triển khai công tác bồi dưỡng nghiệp vụ đã thực hiện hiệu quả trước đây như: nghiệp vụ quản lý cơ sở giáo dục, thanh tra giáo dục, đồng thời nghiên cứu để thực hiện các đề nghị về việc thực hiện đề tài, hội thảo khoa học, phong cách và kỹ năng trong lãnh đạo, quản lý, các nghiệp vụ quản lý giáo dục theo nhu cầu của địa phương. Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác này, lãnh đạo Trường đề nghị lãnh đạo Sở cần thông tin về nhu cầu, nội dung bồi dưỡng, cử công chức, viên chức làm công tác quản lý đảm bảo các tiêu chuẩn tham gia làm báo cáo viên của các lớp bồi dưỡng góp phần trong việc gắn kết giữa kiến thức bồi dưỡng với thực tiễn hoạt động của lý giáo dục của ngành với địa phương.

 

Ảnh Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang trao đổi với Đoàn nghiên cứu thực tế công tác quản lý giáo dục của Trường Cán bộ quản lý Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành Phố Hồ Chí Minh

Tiến hành tự tế hoạt động quản lý cơ sở tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá, đoàn được nghe Ông Nguyễn Quang Hạnh, Hiệu trưởng và các viên chức quản lý của Trường nhận xét, đánh giá đối với công tác bồi dưỡng và kết quả của việc viên chức được cử đi tham gia các lớp bồi dưỡng do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang phối hợp Trường Cán bộ quản lý Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức đã đảm bảo việc vận dụng kiến thức, kỹ năng quản lý được trang bị được áp dụng một cách thiết thực, hiệu quả trong thực tiễn hoạt động quản lý cơ sở giáo dục. Từ thực tế hoạt động quản lý cơ sở giáo dục theo chức năng, nhiệm vụ công tác, viên chức quản lý của trường đề nghị trong nội dung bồi dưỡng quản lý cần bổ sung cập nhật về công tác quản lý cơ sở giáo dục theo cơ chế tự chủ, quản lý công tác kiểm định chất lượng giáo dục sau kiểm định, quản lý việc bồi dưỡng thường xuyên, công tác xã hội hóa giáo dục, quản lý hồ sơ, văn bản điện tử. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chung thay mặt đoàn nghiên cứu thực tế ghi nhận và tiếp nhận ý kiến của viên chức quản lý Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực sẽ báo cáo lãnh đạo Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, cân nhắc trong việc cập nhật, bổ sung trong các nội dung tài liệu thuộc các chương trình bồi dưỡng của Trường.

Đến thăm và trao đổi với Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Kiên Giang, Đoàn nghiên cứu thực tế được ông Nguyễn Tấn Kiệt, Phó Hiệu trưởng cùng viên chức quản lý các đơn vị chức năng tiếp đón, trao đổi, nêu mong muốn hợp tác với Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh trong việc nghiên cứu, thực hiện đề tài khoa học, bồi dưỡng viên chức quản lý cơ sở giáo dục theo nhu cầu của người học, bồi dưỡng chuyên đề quản lý và nghiệp vụ theo nhu cầu, nhiệm vụ năm học của ngành và địa phương. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chung thay mặt đoàn ghi nhận, đề nghị Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Kiên Giang cần nghiên cứu cụ thể nội dung, kế hoạch họp tác để báo cáo lãnh đạo Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi làm việc để trao đổi thống nhất cụ thể về các nội dung hợp tác với Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Kiên Giang.

Ảnh lưu niệm buổi trao đổi của Đoàn nghiên cứu thực tế Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Chí Minh với Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Kiên Giang

Với mong muốn lắng nghe, chia sẽ kinh nghiệm tự tế trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, việc thực hiện công tác quản lý giáo dục và tham mưu quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo. Theo kế hoạch công tác được phê duyệt, Đoàn nghiên cứu thực tế đến làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang, tại đây đoàn được Ông Huỳnh Văn Hóa, Trưởng phòng thông tin khái quát về đặc điểm tình hình công tác giáo dục trên địa bàn Thành phố Rạch Giá, việc chuẩn các điều kiện cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục và tham mưu quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, qua đây mong muốn Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Chí Minh cần phối kết hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình bồi dưỡng đã thực hiện hiệu quả  như viên chức quản lý cơ sở giáo dục, cộng tác viên thanh tra giáo dục, bên cạnh đó cần triển khai chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý ngành của Trường, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và họp tác quốc tế. Tiếp nhận ý kiến của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Rạch Giá, Trưởng Đoàn Nghiên cứu tực tế, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chung ghi nhận đánh giá cao công tác chuẩn bị các nguồn lực cho thực hiện chương trình phổ thông mới và việc chia sẽ kinh nghiệm quản lý giáo dục và tham mưu quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

 

Ảnh buổi làm việc của nghiên cứu thực tế công tác quản lý giáo dục của Trường Cán bộ quản lý Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành Phố Hồ Chí Minh với Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang

Qua ba ngày nghiên làm việc nghiêm túc khẩn trương, để đảm bảo chất lượng của các buổi làm việc của chương trình nghiên cứu thực tế, ngoài việc yêu cầu chuẩn bị nội dung vấn đề trao đổi, lãnh đạo Đoàn đề nghị các thành viên đoàn nghiên cứu thực tế cần cầu thị tiếp nhận các kiến nghị, chia sẽ của các đơn vị đến thực tế vào thực hiện hoạt động giảng dạy, tổng hợp báo cáo, đề xuất ý kiến với lãnh đạo Trường trong việc triển khai thực hiện các nội dung chương trình bồi dưỡng theo nhiệm vụ và nhu cầu của địa phương nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực gắn kết giữa kiến thức, kỹ năng bồi dưỡng với thực tiễn hoạt động của lý cụ thể tại các cơ sở giáo dục của địa phương./.

Tin và hình: ThS.Phạm Công Hiệp

Giảng viên Khoa Quản lý Hành chính Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn