Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1 tỷ + 10661379
Đang truy cập:575

Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng CB,CC,VC ngành giáo dục năm học 2016-2017 (từ tháng 9/2016 - tháng 8/2017)

KẾ HOẠCH MỞ CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CB,CC,VC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016 - 2017 (từ tháng 9/2016 - tháng 8/2017)

Vui lòng xem link bên dưới

/UploadFile/files/kh%20356%20mo%20cac%20lop%20boi%20duong%20cbql%20gd(1).PDF

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn