Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1 tỷ + 10154490
Đang truy cập:2367

Thông báo Chiêu sinh khoá bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra giáo dục cho cán bộ, viên chức làm công tác thanh tra nội bộ và CTV thanh tra trong cơ sở GDĐH Khoá 2, năm 2019

Thực hiện Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT ngày 20/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT;

Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BGDĐT ngày 14/11/2016 của Bộ GDĐT v/v ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục;

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra giáo dục cho cán bộ, viên chức làm công tác thanh tra nội bộ và cộng tác viên thanh tra giáo dục trong cơ sở giáo dục đại học (GDĐH). Báo cáo viên của lớp bồi dưỡng là Lãnh đạo Thanh tra Bộ Bộ Giáo dục - Đào tạo và các chuyên gia trong lĩnh vực thanh tra giáo dục.

1. Đối tượng bồi dưỡng

- Cán bộ, viên chức đang làm công tác thanh tra nội bộ trong cơ sở GDĐH;

- Cán bộ, viên chức trong cơ sở GDĐH là đối tượng được dự kiến mời tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra do Hiệu trưởng thành lập hoặc cộng tác viên thanh tra trong cơ sở GDĐH.

2. Chương trình bồi dưỡng

Thực hiện theo Thông tư số 24/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục, gồm:

- Tổng quan về công tác thanh tra và cộng tác viên thanh tra giáo dục;

- Kỹ năng tham gia hoạt động thanh tra giáo dục; Kỹ năng giải quyết khiếu nại; Kỹ năng giải quyết tố cáo; Kỹ năng xử lý đơn thư và tiếp công dân;

- Tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ trong cơ sở GDĐH; Công tác phòng chống tham nhũng;

- Tìm hiểu thực tế, trao đổi kinh nghiệm về những nội dung trên;

- Thảo luận - làm bài tập tình huống, hướng dẫn viết tiểu luận.

- Thời lượng: 75 tiết

3. Thời gian và địa điểm

- Thời gian học tập trên lớp: 7 ngày học trên lớp và thời gian viết Tiểu luận;

- Khai giảng: 8 giờ 00, ngày 04/12/2019 (học ngay sau khai giảng);

- Thời gian học: 04 - 07/12 và 11 - 14/12/2019 (thứ Tư, Năm, Sáu và thứ Bảy);

- Kế hoạch giảng dạy và học tập (học viên sẽ nhận vào ngày khai giảng;

- Địa điểm học tập: Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp. Hồ Chí Minh.

Thủ tục đăng ký theo mẫu (tải file)

 

Xem thông tin chi tiết tại đây

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn