Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1 tỷ + 410550
Đang truy cập:1052

Thông báo chiêu sinh Khoá bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn du học – K.32

Căn cứ Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ - công chức  - viên chức ngành giáo dục năm học 2018-2019 của Trường CBQLGD Thành phố Hồ Chí Minh,

Nay Trường CBQLGD Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cụ thể khoá “Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du họcK.32  như sau:

1. Mục đích

Trang bị, cập nhật, cung cấp các kiến thức cơ bản về pháp luật giáo dục, kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho những đối tượng thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học và cần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

2. Chương trình

Được ban hành kèm theo Thông tư số  29/2013/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học viên hoàn thành chương trình được Trường CBQLGD Thành phố Hồ Chí Minh cấp Chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Đối tượng

Người Việt Nam thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

4. Thời gian và địa điểm bồi dưỡng

- Thời gian học tập trên lớp:

+ Từ ngày 27/6à 04/7/2019. Dự kiến thi cuối khoá:  ngày 09/7/2019.

+ Học 2 buổi/ngày. Sáng từ 7g30 đến 11g30; chiều từ 13g30 đến 17g30

+ Học viên có mặt tại Trường  lúc 7h30, ngày 27/6/2019 để làm thủ tục nhập học. Khóa bồi dưỡng khai giảng lúc 08h00 cùng ngày.

- Địa điểm học tập:  Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM (gần cổng chính Thảo Cầm Viên).

 

Xem thông tin chi tiết tại đây

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn