Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1 tỷ + 10636559
Đang truy cập:581

Danh sách tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia tuyển chọn thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2020 "Biện pháp phát triển nâng cao năng lực quản trị nhà trường cho cán bộ quản lý trường phổ thông"

THÔNG BÁO

Danh sách tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia tuyển chọn thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2020 "Biện pháp phát triển nâng cao năng lực quản trị nhà trường cho cán bộ quản lý trường phổ thông"

Nhà trường thông báo danh sách các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia tuyển chọn thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2020 theo Thông báo số 655/TB-CBQLGDHCM ngày 22/7/2019 như sau:

1.     Hồ sơ của TS. Vũ Thị Thu Huyền (Chủ nhiệm đề tài) và nhóm nghiên cứu;

2.     Hồ sơ của TS. Phạm Đào Tiên (Chủ nhiệm đề tài) và nhóm nghiên cứu.

Nhà trường sẽ thực hiện các thủ tục tuyển chọn đề tài theo quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT và kết luận tại cuộc họp do Hiệu trưởng chủ trì vào ngày 26/8/2019. Đề nghị các cá nhân có tên trong danh sách đủ điều kiện tham gia tuyển chọn đề tài cấp Bộ thực hiện từ năm 2020 chuẩn bị báo cáo trước Hội đồng.

Xem chi tiết tại đây

Tin: ThS. Cao Thị Thúy Diễm_ Phòng KHCN&HTQT

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn