Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:94794466
Đang truy cập:769

Kết quả tuyển dụng viên chức Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh năm 2017 (đợt 2)

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức;

Căn cứ Thông báo số 1142/TB-CBQLGDHCM ngày 13 tháng  11 năm 2017 của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 2);

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét tuyển viên chức quản lý Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 (đợt 2),

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo:

1. Kết quả phỏng vấn và kiểm tra, sát hạch của các ứng viên đăng ký dự tuyển viên chức năm 2017 (đợt 2) (có danh sách kèm theo).

2. Danh sách ứng viên trúng tuyển viên chức năm 2017 (đợt 2) (có danh sách kèm theo).

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo, ứng viên có quyền gửi đơn về Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị phúc khảo kết quả xét tuyển.

Việc giải quyết khiếu nại và phúc khảo được thực hiện theo Điều 26 Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức.

Trân trọng./.

Xem thông tin chi tiết tại đây

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn