Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:10269727
Đang truy cập:503

Thông báo mời thầu mua sắm trang thiết bị năm 2017

Thông báo mời thầu mua sắm trang thiết bị năm 2017

1. Tên gói thầu: Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác tham gia quản lý quy hoạch xây dựng, nghiên cứu và đầu tư phát triển khoa học và công nghệ

  • Loại gói thầu:  Mua sắm trang thiết bị năm 2017
  • Giá gói thầu: 4.625.000.000 đồng (Bốn tỷ sáu trăm hai mươi lăm triệu đồng ./.)
  • Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp trang thiết bị phòng họp cao cấp, phòng học – 102, phòng học – 201, phòng thực hành ngoại ngữ - tin học - khảo thí đa chức năng, phòng giảng đường a2, hội trường lớn.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày (Ba mươi ngày)

2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị năm 2017 của Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh

3. Nguồn vốn: Kinh phí không thường xuyên.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: 08 giờ 00 phút ngày 11/12/2017 đến 09 giờ 00 ngày 25/12/2017 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT:

           Phòng Quản trị - Thiết bị, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh.

          7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

          Điện thoại: 028.38291718; Fax: 028.38296336 - 028.39105164 (gặp Cô Trang)

8. Giá bán 01 bộ HSMT:  2.000.000 đồng (Hai triệu đồng ./.)

9. Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng). Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu 09 giờ 00 ngày 25/12/2017

11. Thời điểm mở thầu 09 giờ 10 ngày 25/12/2017

Xem thông báo đính kèm

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn