Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1 tỷ + 10806054
Đang truy cập:695

Thông báo số 1 V/v tổ chức Hội thảo khoa học kết hợp sinh hoạt thường niên của Câu lạc bộ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phía Nam năm 2020

Nằm trong nội dung sinh hoạt thường niên của Câu lạc bộ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phía Nam năm 2020, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: Phát triển năng lực cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

1. Mục tiêu hội thảo

1.1. Trao đổi và chia sẻ giữa các Sở GD&ĐT, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý giáo dục về những kết quả nghiên cứu liên quan đến đổi mới giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục phổ thông mới, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ nhà giáo trước yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

1.2. Chia sẻ và đề xuất các giải pháp phát triển năng lực cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

2. Nội dung Hội thảo: tập trung vào 06 nhóm vấn đề sau đây:

2.1. Một số vấn đề lý luận liên quan đến đổi mới giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục phổ thông mới và phát triển năng lực cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ nhà giáo trước yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.

2.2. Phân tích thực trạng và đưa ra những khuyến nghị về chính sách để phát triển năng lực cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ nhà giáo trước yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, đặc biệt là trước các yêu cầu của việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

2.3. Kinh nghiệm của các địa phương trong việc phát triển năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ nhà giáo.

2.4. Những kết quả nghiên cứu và những bài học kinh nghiệm của các nước trên thế giới về phát triển năng lực cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

2.5. Các biện pháp phát triển năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ nhà giáo nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

2.6. Những vấn đề khác có liên quan trực tiếp đến chủ đề Hội thảo.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

Thời gian: Ngày 26 và 27/3/2020 (Thứ 5 & Thứ 6).

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Mường Thanh, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

4. Sản phẩm của Hội thảo: Kỷ yếu Hội thảo xuất bản có mã số ISBN.

5. Thể lệ viết bài tham gia Hội thảo (Đính kèm phụ lục)

6. Thời hạn và địa chỉ nhận bài:

- Hạn cuối nộp bài: 17/01/2020.

- Địa chỉ nhận bài: ThS. Lai Nhã Trúc <lntruc@iemh.edu.vn>, điện thoại: 0919.011.345, Chuyên viên Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Số 07-09 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Mọi thông tin về Hội thảo xin vui lòng liên hệ: TS. Lê Ngọc Thạch, Trưởng Phòng KHCN&HTQT, điện thoại: 0385.883.345.

Ban tổ chức trân trọng kính mời các cơ quan, tổ chức giáo dục, các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục, các giảng viên, giáo viên quan tâm và gửi bài cho Hội thảo.

 

Xem thông tin chi tiết tại đây

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn