THÔNG BÁO V/v tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế “QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ”

Trong xu thế toàn cầu hóa và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, ảnh hưởng sâu rộng đến ngành giáo dục, Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế về: “Quản trị nhà trường trong xu thế toàn cầu hóa và chuyển đổi số”, xin trân trọng kính mời các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý giáo dục các cấp và đội ngũ giáo viên tham gia viết bài cho hội thảo.

1. Mục tiêu hội thảo

- Nâng cao nhận thức về nội dung, phương thức và vai trò của công tác quản trị nhà trường trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế toàn cầu hóa.

- Nghiên cứu thực trạng công tác quản trị nhà trường trong hiện tại, trên cơ sở đó tìm ra các giải pháp, các định hướng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị nhà trường trong hiện tại và tương lai.

- Nghiên cứu, chia sẻ các phương thức quản trị nhà trường nhằm đáp ứng các yêu cầu của xã hội về nguồn nhân lực trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Nghiên cứu, chia sẻ về các mô hình, các biện pháp quản trị nhà trường ở các quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam để có thể học hỏi kinh nghiệm và vận dụng vào trong công tác quản trị nhà trường.

2. Nội dung hội thảo

Hội thảo tập trung vào những nội dung sau:

- Bàn về các vấn đề lý luận, các cơ sở khoa học của công tác quản trị nhà trường.

- Nêu bật vai trò, nhiệm vụ của công tác quản trị nhà trường trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế toàn cầu hóa.

- Làm sáng tỏ các yêu cầu, tiêu chuẩn đối với cán bộ quản lý nhà trường trong thời đại công nghệ và xu thế hội nhập quốc tế.

- Phân tích vai trò, nhiệm vụ của cán bộ quản lý giáo dục trong hiện tại và tương lai.

- Giới thiệu và phân tích các mô hình quản trị nhà trường tại các quốc gia khác cũng như tại Việt Nam, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất các mô hình quản trị trường học hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong nhà trường, đáp ứng yêu cầu của xã hội và của thời đại.

- Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.

- Những cơ hội, thách thức đối với nhà trường và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế toàn cầu hóa.

- Phân tích những thuận lợi, khó khăn đối với các nhà quản lý giáo dục trong quá trình quản trị nhà trường trước những yêu cầu của xã hội đối với ngành giáo dục.

- Đưa ra các biện pháp huy động nguồn lực trong xã hội phục vụ cho công tác giáo dục đào tạo của nhà trường trong bối cảnh hiện nay.

- Bàn về vai trò, nhiệm vụ của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục trong việc nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý trước những yêu cầu của nền giáo dục và của xã hội.

- Chuyển đổi số trong nhà trường và vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục đối với việc quản lý chuyển đổi số trong nhà trường.

- Lãnh đạo hiệu quả trường học trong bối cảnh mới.

- Phát triển năng lực training nội bộ cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và năng lực tư duy, dạy học sáng tạo cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường.

- Quản lý hoạt động truyền thông trong nhà trường và xử lý khủng hoảng trường học trong thời đại công nghệ số.

3. Thời gian, địa điểm hình thức tổ chức

- Thời g​ian và địa điểm: Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 16-17/12/2022, tại Trường Cán bộ Quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Số 7 - 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hình thức tổ chức hội thảo: Trực tiếp kết hợp với trực tuyến (Google Meet).

Trân trọng cảm ơn.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Tin mới
Lượt truy cập
Đang truy cập:9254101
Đang truy cập: 666
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn