Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:94732834
Đang truy cập:1280

Thông báo về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: “Sửa chữa chống thấm Nhà C Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh”

1.  Tên gói thầu: Sửa chữa chống thấm nhà C  

2.  Giá gói thầu: 446.256.597 đồng  (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi sáu triệu hai trăm năm mươi sáu nghìn năm trăm chín mươi bảy đồng./.)

3.   Nguồn vốn:  Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trường 

4.  Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Chỉ định thầu rút gọn 

5.  Phương thức lựa chọn nhà thầu:  Thương thảo hợp đồng 

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:  Quý II/2018 

7.  Loại hợp đồng:  Trọn gói 

8.  Thời gian thực hiện hợp đồng:  45 ngày (kể từ khi ký hợp đồng thi công và bàn giao mặt bằng thi công)

Xem Thông báo đính kèm

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn