Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:35899411
Đang truy cập:3605

Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh triển khai ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học

       Ngày 01/11/2017, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá kết quả triển khai ứng dụng sản phẩm của các đề tài nghiên cứu khoa học trong giai đoạn 2011-2016.

       TS. Lê Ngọc Thạch – Trưởng Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế đã tổng kết các công trình nghiên cứu và nêu lên mục tiêu ứng dụng kết quả thực hiện các đề tài. Có 18 đề tài nghiên cứu các cấp đã được thực hiện trong giai đoạn này. Một số đề tài đã được xây dựng thành chương trình bồi dưỡng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo theo yêu cầu của các địa phương như: Chương trình bồi dưỡng thanh tra nhân dân trường học; Chương trình bồi dưỡng kỹ năng phòng chống bạo lực học đường,…

       Các tác giả đề tài đã trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài trong thời gian qua. Một số đề xuất kiến nghị về về cơ chế, chính sách của nhà trường cùng với các điều kiện triển khai ứng dụng cũng đã được đề nghị.

        TS. Phan Minh Phụng – Phó Hiệu trưởng nhà trường đã đánh giá cao chất lượng nghiên cứu của các đề tài cùng tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc của chủ nhiệm đề tài và nhóm tác giả; đồng thời yêu cầu các chủ nhiệm đề tài có kế hoạch cụ thể để tiếp tục triển khai ứng dụng một cách thiết thực các kết quả nghiên cứu đề tài trong thời gian tới.

Nghiệm thu đề tài “Quản lý công tác phòng chống tai nạn thương tích và bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn vùng Đông Nam Bộ”

Nghiệm thu đề tài Động cơ học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh”

Hội thảo khoa học đề tài nghiên cứu cấp bộ “Đánh giá mức độ đáp ứng của Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý  trường phổ thông theo QĐ 382/2012/QĐ-BGDĐT đối với khu vực Nam Bộ”

 

Tin: TS. Trần Thanh Nguyện- Khoa Quản lý giáo dục

Hình: http://www.iemh.edu.vn

 

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn