Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:9969317
Đang truy cập:2022

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM được Bộ GD&ĐT tuyển chọn 02 đề tài năm 2018

          Ngày 28 tháng 12 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định số 5836/QĐ-BGDĐT phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ để tuyển chọn đưa vào kế hoạch thực hiện từ năm 2018, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM là một trong 37 tổ chức thuộc Bộ GD&ĐT có 02 trong tổng số 160 đề tài được tuyển chọn.

         Đề tài thứ 1 Nghiên cứu đề xuất mô hình hoạt động tham vấn học đường trong nhà trường trung học” do TS. Vũ Đình Bảy - Trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục làm chủ nhiệm. Mục tiêu của đề tài là đề xuất mô hình hoạt động tham vấn học đường và phương án tổ chức hoạt động của mô hình này. 

         Đề tài thứ 2 Nâng cao chất lượng và hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý trường phổ thông khu vực phía Nam đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam” do TS. Phạm Bích Thủy - Trưởng khoa Quản lý giáo dục làm chủ nhiệm. Mục tiêu của đề tài là xây dựng bộ tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng và hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý trường phổ thông khu vực phía Nam; đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý trường phổ thông khu vực phía Nam.

         Tổng kinh phí cho mỗi đề tài là 300 triệu đồng, trong đó kinh phí từ ngân sách Nhà nước là 70%, và số còn lại từ nguồn khác do chủ nhiệm đề tài cam kết thực hiện. Hiện nay các chủ nhiệm đề tài đang hoàn thiện Thuyết minh theo hướng dẫn tại công văn số 190/BGDĐT- KHCNMT ngày 19/1/2018 để gửi về Bộ kịp thời.

         Việc được Bộ GD&ĐT tuyển chọn 02 đề tài năm nay là bước khởi đầu tốt đẹp cho nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của nhà trường trong những năm sắp tới.

Tin: TS. Lê Ngọc Thạch - P. Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn