Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:9868162
Đang truy cập:82

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học kết hợp sinh hoạt Câu lạc bộ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các Tỉnh/Thành phố khu vực phía Nam

          Quán triệt và thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết Số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 88/2014/QH13 nhằm “tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông”, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai nhiều bước đi, biện pháp khác nhau. Trong đó, nâng cao năng lực quản trị nhà trường được coi là một trong những biện pháp quan trọng nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

         Nhằm tập hợp, trao đổi và đánh giá những kết quả nghiên cứu lý luận, thực tiễn về quản trị nhà trường; đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị nhà trường trước yêu cầu và xu thế đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nay, ngày 22-23/3/2018, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: “Nâng cao năng lực quản trị nhà trường trong bối cảnh mới”. Đây là dịp để các nhà quản lý, các nhà giáo dục, các nhà khoa học đang trực tiếp làm công tác quản lý, nghiên cứu, giảng dạy cùng nhau trao đổi, chia sẻ những kết quả nghiên cứu, những kinh nghiệm về quản trị nhà trường (quản trị tài chính - tài sản, quản trị dự án, quản trị chiến lược v.v..); phân tích và đánh giá về thực trạng quản trị nhà trường (công tác quản trị tài chính - tài sản, quản trị dự án, quản trị chiến lược,..) hiện nay; đánh giá những khó khăn, thuận lợi và những bài học kinh nghiệm quốc tế trong công tác quản trị tài chính - tài sản, quản trị dự án, quản trị chiến lược nhà trường,..; giới thiệu một số mô hình quản trị tài chính - tài sản, quản trị dự án, quản trị chiến lược nhà trường,.. tiên tiến trong và ngoài nước; đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực quản trị trường học trong bối cảnh mới.

         Thành phần tham dự Hội thảo (dự kiến 200 đại biểu và khách mời) bao gồm lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Cục nhà giáo và các Vụ trực thuộc Bộ; lãnh đạo của 32 sở Giáo dục và Đào tạo thuộc các tỉnh/thành phố khu vực phía Nam; các nhà khoa học, các chuyên gia về khoa học giáo dục ở các Cục, Vụ, Viện, Học viện, Trường đại học, cao đẳng; CBQLGD ở một số phòng giáo dục, trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; đại diện các nhà tài trợ;..

         Những báo cáo, bài viết có chất lượng trong Hội thảo sẽ được chọn để đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học (có chỉ số xuất bản ISBN) và Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục (số đặc biệt) tháng 3 năm 2018.
 

TS. Vũ Đình Bảy - Trưởng Khoa Tâm lý - Giáo dục

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn