Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3 tỷ + 89724615
Đang truy cập:1145

Thông báo V/v mời viết bài Hội thảo khoa học và Sinh hoạt thường niên Câu lạc bộ Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo các Tỉnh/Thành phía Nam năm 2021

THÔNG BÁO SỐ 1

V/v mời viết bài Hội thảo khoa học và Sinh hoạt thường niên

Câu lạc bộ Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo các Tỉnh/Thành phía Nam năm 2021

 

Thực hiện chương trình sinh hoạt thường niên của Câu lạc bộ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) các Tỉnh/Thành phía Nam năm 2021, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề:

“GIÁO DỤC THÔNG MINH TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY”

  1. Mục tiêu hội thảo

Trao đổi và chia sẻ giữa các Sở GD&ĐT, giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và các nhà nghiên cứu khoa học về:

1.1. Những kết quả nghiên cứu về giáo dục thông minh (GDTM).

1.2. Những cơ hội, thách thức khi áp dụng mô hình GDTM.

1.3. Thực trạng và giải pháp thực hiện xây dựng và phát triển GDTM phù hợp với chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, bối cảnh thực hiện chương trình phổ thông mới, bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

2. Nội dung Hội thảo

Tập trung vào các nhóm vấn đề sau đây:

2.1. Làm rõ cơ sở lý luận về  GDTM.

2.2. Phân tích và đánh giá những những khó khăn, thuận lợi và  bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế về xây dựng và phát triển GDTM.

2.3. Thực trạng việc áp dụng mô hình GDTM vào quản lí, quản trị và giáo dục của nhà trường hiện nay.

2.4. Định hướng xây dựng các mô hình GDTM trong bối cảnh hiện nay (bối cảnh chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, bối cảnh thực hiện chương trình phổ thông mới, bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0).

2.5. Phân tích những điều kiện cần thiết để xây dựng và phát triển GDTM: cơ sở hạ tầng; nguồn nhân lực - đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục; môi trường; nội dung chương trình; trang thiết bị công nghệ; phương pháp và hình thức dạy học; v.v…

2.6. Đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển GDTM phù hợp với chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục và thực hiện chương trình phổ thông mới hiện nay.

2.7. Những nội dung khác liên quan đến xây dựng và phát triển GDTM.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

- Thời gian: Dự kiến từ 14 - 16/5/2021.

- Địa điểm: Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

4. Sản phẩm của Hội thảo

 Kỷ yếu Hội thảo được xuất bản có mã số ISBN.

5. Thể lệ viết bài tham gia Hội thảo (Đính kèm phụ lục)

6. Thời hạn và địa chỉ nhận bài:

- Hạn cuối nộp bài: 15/3/2021.

- Địa chỉ nhận bài: ThS. Lai Nhã Trúc <lntruc@iemh.edu.vn>, điện thoại: 0919.011.345, Chuyên viên Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Số 07-09 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Mọi thông tin về Hội thảo xin vui lòng liên hệ: TS. Lê Ngọc Thạch, Trưởng Phòng KHCN&HTQT, điện thoại: 0385.883.345.

Ban tổ chức trân trọng kính mời các cơ quan, tổ chức giáo dục, các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục, các giảng viên, giáo viên quan tâm và gửi bài cho Hội thảo.

Trân trọng./.

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn