Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3 tỷ + 89656777
Đang truy cập:901

Từ 26/7/2021 đến ngày 31/7/2021

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Ghi chú

Thứ Hai

 26-7-2021

10h30

Họp Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; Trưởng phòng TC-HC-QT; TKHC.

Phòng TCHCQT

Online

Hiệu trưởng

 

16h15

BGH làm việc với phòng QLĐT & KHCN

PHT, lãnh đạo phòng QLĐT & KHCN, chuyên viên phụ trách Đào tạo, chuyên viên phụ trách khảo thí.

Phòng QLĐT&KHCN

Online

Phó Hiệu trưởng

 

18h30

Khai giảng lớp BDNV TVDH K15

GV phụ trách lớp (Ô. Dương); Đại diện Công ty CPGDVN; Học viên

Phòng QLĐT&KHCN

Online

Phòng QLĐT&KHCN

 

Thứ Ba

27-7-2021

09h00

Phòng TCHCQT kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19 bộ phận nội trú

Lãnh đạo phòng TCHCQT, chuyên viên phụ trách công tác nội trú, cơ sở vật chất

Bà Dung, Ông Quân

Khu nhà C

Phó phòng TCHCQT

 

Thứ Tư

28-7-2021

09h30

Họp kiểm tra tiến độ đề tài KHCN cấp Bộ, cấp Trường.

Thành viên Tổ kiểm tra theo QĐ số 687, 679 ngày 5/7/2021, các chủ nhiệm đề tài cấp Bộ, cấp trường năm 2021

Phòng QLĐT&KHCN

Online

Tổ trưởng

 

Thứ Năm

29-7-2021 

09h00

Phòng TCHCQT kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19 bộ phận bảo vệ

Lãnh đạo phòng TCHCQT, đại diện tổ bảo vệ.

Tổ bảo vệ

Phòng bảo vệ

Phó phòng TCHCQT

 

Thứ Sáu

30-7-2021

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

4317-2021

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

01-8-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý:

1)    Các đơn vị và cá nhân tăng cường công tác phòng, chống Covid 19 theo các chỉ đạo, hướng dẫn của Trường và các cấp Lãnh dạo;

2)    Trưởng các đơn vị rà soát các VB quản lý đăng ký ban hành năm 2021 và tổ chức dự thảo.

3)    Các Trưởng đơn vị phân công công việc cụ thể cho VC&NLĐ của đơn vị để làm việc Online, tăng cường giám sát kế hoạch nhiệm vụ của đơn vị để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn