Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:10269663
Đang truy cập:439

Từ ngày 01/10 đến 06/10/2018

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách nội dung và tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

 

Thứ Hai  01-10-18

08h00

Họp chuẩn bị nội dung họp Tổ  chỉnh sửa, bổ sung QC CTNB

Hiệu trưởng; Toàn thể lãnh đạo và VC phòng KH-TC; Thư ký hành chính

P.KH-TC

P.Hội thảo B

Hiệu trưởng

08h00

Họp Khoa TL-GD

VC Khoa TL-GD

Khoa TL-GD

VP.Khoa TL-GD

Trưởng Khoa TL-GD

09h00

Họp Trung tâm Đào tạo và Tư vấn GD

Hiệu trưởng, PHT Phụ trách, VC Trung tâm Đào tạo và Tư vấn GD

TT ĐT - TV GD

Phòng họp 1

GĐ TT ĐT - TV GD

09h00

Họp với Phòng Quản trị - Thiết bị

PHT. Trần Thị Hải Yến, lãnh đạo phòng QT-TB

P. QT-TB

Phòng PHT. Trần Thị Hải Yến

PHT. Trần Thị Hải Yến

09h00

Thông qua bài giảng Khoa QLHC

Thành viên theo QĐ, GV Khoa QLHC

Khoa QLHC

Phòng họp 1

Chủ tịch HĐ

10h00

Làm việc về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ

Hiệu trưởng, PHT.Trần Thị Hải Yến, Lãnh đạo Phòng KH-TC, Phụ trách Kế toán, Lãnh đạo phòng QT-TB

P.QT-TB & P.KH-TC

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng

14h00

Họp chuẩn bị công tác xét thi đua NH 2017-2018

Hiệu trưởng, PHT.Lê Thị Thanh Tâm, TP.TC-HC, VC làm công tác thi đua

P. TC-HC

P.Hội thảo B

Hiệu trưởng

14h30

Họp Chi bộ Liên Khoa CS-TL-HC

Đảng viên Chi bộ Liên Khoa Cơ sở-Tâm lý-Hành chính

Chi bộ

Phòng họp 1

Bí thư Chi bộ

15h00

Họp Ban Giám hiệu

BGH; Thư ký hành chính

P.TC-HC

P.Hội thảo B

Hiệu trưởng

16h00

Tọa đàm Tạp chí KH QLGD

VC Tạp chí khoa học QLGD, Khách mời

Tạp chí KH QLGD

P.Hội thảo B

Tổng BT TC

Thứ Ba

02-10-18

08h00

Họp xét thi đua NH 2017-2018

Thành viên theo QĐ

P.TC-HC

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

09h00

Họp với Phòng KHCN&HTQT

PHT. Trần Thị Hải Yến, lãnh đạo phòng KHCN&HTQT

P. KHCN&HTQT

Phòng PHT. TT Hải Yến

PHT. Trần Thị Hải Yến

10h00

Họp phòng TC-HC

VC và HĐLĐ 68

P. TC-HC

Phòng họp 1

TP.TC-HC

14h30

Họp Đảng ủy

Đảng ủy viên

VPĐU

Phòng họp 1

PTĐU

Thứ Tư

03-10-18

09h30

Họp Ban kiểm kê tài sản năm 2018 theo Quyết định số 904/QĐ-CBQLGDHCM ngày 26/9/2018

Thành viên theo Quyết định số 904/QĐ-CBQLGDHCM  26/9/2018

P. QT-TB

Phòng họp 1

Trưởng ban

Thứ Năm 04-10-18

14h00

Họp Tổ đánh giá chất lượng bồi dưỡng

Thành viên theo QĐ, mời Trưởng khoa: QLGD, TL-GD, QLHC

TT Khảo thí và ĐB CLGDĐT

Phòng họp 1

PHT.Lê Thị Thanh Tâm

Thứ Sáu 05-10-18

08h00

Họp Tổ chỉnh sửa, bổ sung QC CTNB

Thành viên theo Quyết định

P.KH-TC

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

14h00

Bế giảng lớp CBQL K18

PHT.Phan Minh Phụng, P.Đào tạo                                   

                                      P.Đào tạo

Giảng đường A

PHT.Phan Minh Phụng                                      

16h00

Họp Tổ Công đoàn TC-QT-TC-ĐT

           

Họp Tổ Công đoàn TC-QT-TC-ĐT

Tổ CĐ

Phòng họp 1

Tổ trưởng CĐ

Thứ Bảy

06-10-18

08h00

Khai giảng lớp BD TTCM, HCVP tỉnh Đồng Tháp

P.Đào tạo, Lái xe

P.Đào tạo

Tỉnh Đồng Tháp

P.Đào Tạo

08h00

Khai giảng 02 lớp BDNV thanh tra GD Bình Định

TP.Đào tạo

P.Đào tạo

Tỉnh Bình Định

TP.Đào Tạo

Chủ Nhật

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn