Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:94758659
Đang truy cập:643

Từ ngày 01/4 đến 06/4/2019

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách nội dung và tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Cá nhân/Đơn vị đăng ký

Thứ Hai 01-4-19

08h00

Khai giảng lớp TVDH Hà Nội K3

Phòng đào tạo

P.Đào tạo

Hà Nội

 

 

08h00

Họp Khoa QLGD

Lãnh đạo và VC Khoa QLGD

Khoa QLGD

VP.Khoa QLGD

Trưởng Khoa QLGD

 

09h00

HT làm việc với P.TCCB; P.KH-TC & P.QT-TB

Hiệu trưởng; P.KH-TC; TP.QT-TB; TP.TC-HC; TKHC

P.KH-TC

P. Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

10h00

Họp Chi bộ Khoa QLGD

Đảng viên Chi bộ Khoa QLGD

Chi bộ Khoa QLGD

VP Khoa QLGD

Bí thư Chi bộ Khoa QLGD

 

Thứ Ba 02-4-19

14h00

Họp Chi bộ Liên khoa Cơ sở Tâm lý - Hành chính

Đảng viên Chi bộ Liên khoa Cơ sở Tâm lý - Hành chính

Chi bộ Khoa QL Liên khoa Cơ sở TL-HC

P. Họp 1

Bí thư Chi bộ

 

16h00

Họp về Chương trình QL TC-TS trong trường PT

Hiệu trưởng; PHT. Phan Minh Phụng; P.KH-TC; TP.Đào tạo; Trưởng Khoa QLGD; Trưởng Khoa TL-GD; TKHC.

P.KH-TC

P. Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

Thứ Tư 03-4-19

14h00

Họp giao ban

Ban Giám hiệu, Phụ trách ĐU, CTCĐ, TBTTND, Trưởng/Phó Phụ trách các đơn vị thuộc trường, Thư ký Tạp chí KH QLGD.

P.TC-HC

P. Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

16h00

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Trường

Thành viên Hội đồng theo QĐ

P.TC-HC

P. Hội thảo B

Chủ tịch Hội đồng

 

Thứ Năm  04-4-19

14h00

Hiệu trưởng làm việc với Ban Thanh tra nhân dân

Hiệu trưởng; Ban TTND; Đại diện BCH CĐ Trường; TP.TC-HC; TP.KH-TC; TKHC.

P.TC-HC,

P.KH-TC

P.Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

Thứ Sáu 05-4-19

13h30

Khai giảng CBQL phổ thông Trà Vinh

PHT.PM Phụng , ô. Dương

P. Đào tạo

TTGDTX Trà Vinh

 

 

Thứ Bảy 06-4-19

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Các đơn vị gửi lịch công tác tuần về bộ phận hành chính trước 17h00 thứ năm hàng tuần.

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn