Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:95769557
Đang truy cập:17042

Từ ngày 01/7 đến 06/7/2019

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách nội dung và tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Cá nhân/Đơn vị đăng ký

Thứ Hai 01-7-19

09h00

Họp với Phòng Quản trị - Thiết bị

PHT. Trần Thị Hải Yến, lãnh đạo phòng QT-TB

P. QT-TB

Phòng họp 1

PHT. Trần Thị Hải Yến

 

Thứ Ba 02-7-19

07h30

Hiệu trưởng, Phòng KH-TC làm việc với PHT.Phan Minh Phụng về vấn đề hoàn lại số tiền theo phiếu chi PC0111 ngày 5/2/2018.

Hiệu trưởng; PHT.Phan Minh Phụng; Lãnh đạo và CV Phòng KH-TC; CB tham gia thực hiện chương trình QLTCTS; CTCĐ Trường; TB     TTND; Đại diện TTGD; TKHC.

Phòng KH-TC

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

09h00

Họp Hội đồng tư vấn xác định Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp trường năm 2020

Theo Quyết định số 310/QĐ-CBQLGDHCM ngày 03/5/2019 (giống như HĐ xét DM đề tài cấp Bộ) và các Chủ nhiệm đề tài.

P.KHCN&HTQT

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

 

14h00

Họp Hội đồng lương

Thành viên Hội đồng theo QĐ

P.TC-HC

Phòng Hội thảo B

Chủ tịch Hội đồng

 

Thứ Tư 03-7-19

09h00

Họp về công tác an ninh nhà trường

Hiệu trưởng; CTCĐ Trường; TP.TC-HC; TKHC. Mời Lãnh đạo P.KH-TC và P.QT-TB dự.

P.TC-HC

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

Thứ Năm  04-7-19

10h00

Hiệu trưởng làm việc vs Phòng KHTC và Phòng TCHC về công tác phối hợp

Hiệu trưởng; TP.TC-HC; Trưởng, Phó P.KH-TC; TKHC

P.KH-TC

Phòng họp 2

Hiệu trưởng

 

Thứ Sáu 05-7-19

09h00

Họp Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng; các Phó HT; TP.TC-HC TKHC

P.TC-HC

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

Thứ Bảy 06-7-19

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn