Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:9969411
Đang truy cập:2089

Từ ngày 01 đến 06/01/2018

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách nội dung và tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Thứ Hai  01-01-18

 

Nghỉ tết Dương lịch

 

 

 

 

 

Đội Dân quân tự vệ bố trí trực

 

 

 

 

 Thứ Ba 02-01-18

14h00

Họp phòng Tổ chức - Hành chính

Lãnh đạo và VC phòng Tổ chức - Hành chính

TP.TC-HC

Giảng đường A2

TP.TC-HC

14h00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đối với đề tài “Đánh giá mức độ đáp ứng của chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông theo quyết định 382/2012/QĐ-BGDĐT đối với khu vực Nam bộ”,  mã số: B2016-QLH-01  do TS. Vũ Lan Hương làm chủ nhiệm.

 

Thành viên Hội đồng theo QĐ,Chủ nhiệm và thành viên tham gia thực hiện đề tài, CC, VC quan

P.KHCN-HTQT

Phòng TT

Chủ tịch Hội đồng

Thứ Tư 03-01-18

9h00

Họp phiên thứ nhất của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

Mời Bí thư Đảng ủy, UVBCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

Phòng TT

Đ/c Lê Thị Thanh Tâm, đ/c Dương Bá Khanh

14h00

Họp Hội đồng lương

Thành viên Hội đồng theo QĐ

P.TC-HC

 

Phòng TT

Chủ tịch Hội đồng

Thứ Năm 04-01-18

8h00

Họp Đảng ủy

Đảng ủy viên

Bí thư Đảng ủy

Phòng TT

Bí thư Đảng ủy

14h00

Duyệt mô tả vị trí việc làm Bộ môn Lý luận chính trị, Khoa QLHC

Hiệu trưởng, Lãnh đạo và VC:  Bộ môn Lý luận chính trị, Khoa QLHC

Trưởng Bộ môn Lý luận chính trị, Trưởng Khoa QLHC

Phòng TT

Hiệu trưởng

16h00

Họp Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Phòng TC-HC

Phòng TT

Hiệu trưởng

Thứ Sáu 05-01-18

7h30

Họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng

Thành viên Hội đồng theo QĐ

Phòng TC-HC

Phòng TT

Hiệu trưởng

10h00

Họp giao ban

Bí thư Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn; Trưởng, Phó, Phụ trách các đơn vị, Trưởng ban TTND

Phòng TC- HC

Phòng TT

Hiệu trưởng

16h00

Bế giảng lớp BDNV tư vấn du học khóa 24

 PHT.Phan Minh Phụng, P.Đào tạo

P.Đào tạo

Giảng đường A102

 PHT. Phan Minh Phụng

Thứ Bảy 06-01-18

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Các đơn vị gửi kế hoạch công tác tuần về Phòng Tổ chức - Hành chính trước 14h00 thứ Năm hàng tuần.

                 - Phần đánh dấu màu đỏ là điều chỉnh, bổ sung .

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn