Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:10078180
Đang truy cập:2674

Từ ngày 02/4 đến 07/4/2018

 

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách nội dung và tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Thứ Hai  02-4-18

09h00

Khảo sát kiểm tra CSVC Trường để XD Kế hoạch về CSVC 2018-2019

PHT. Trần Thị HảiYến,       P.QT-TBP.KH-TC

P.QT-TB

Khu A, B, C, E

PHT.

Trần Thị HảiYến

 

10h30

Họp Tổ Công đoàn TC- ĐT- QT- KHTC

Công đoàn viên Tổ Công đoàn TC- ĐT-QT- KHTC

Tổ trưởng CĐ

Phòng             Hội thảo B

Tổ trưởng CĐ

 

14h00

Họp Ban Chấp hành Công đoànTrường

Ban Chấp hành Công đoàn

Chủ tịch

Công đoàn

Phòng họp

Chủ tịch

Công đoàn

 

14h30

Họp Ban Chấp hành Công đoàn mở rộng

Ban Chấp hành Công đoàn, Tổ trưởng Công đoàn

Chủ tịch

Công đoàn

Phòng họp

Chủ tịch

Công đoàn

 

14h30

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp các lớp CBQL

Thành viên Hội đồng theo QĐ

P.Đào tạo

P.Truyền thống

Chủ tịch

Hội đồng

 

15h00

HT làm việc với P.Đào tạo và TT KT&ĐBCL về việc thực hiện quy trình cấp CC-CN

Hiệu trưởng; PHT phụ trách; Lãnh đạo & VC phòng ĐT; Lãnh đạo TT KT&ĐBCL

P.Đào tạo

Phòng             Hội thảo B

Hiệu trưởng

Thứ Ba 03-4-18

9h00

Bế giảng lớp BDNV CTV thanh tra GD Tiểu Cần- Trà vinh

Trưởng P.ĐTP.Đào tạo, Lái xe

P.ĐT

Tỉnh Trà Vinh

Trưởng P.ĐT

 

10h00

Tiếp và làm việc với Đoàn Singapore về công tác hợp tác bồi dưỡng CBQLGD

Ban Giám hiệuP.KHCN &HTQT;             Lãnh đạo: Phòng QT-TB, Khoa/Bộ môn

P. KHCN &HTQT

Phòng             Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

14h30

Làm việc với Đoàn Singapore về điều kiện CSVC hợp tác bồi dưỡng CBQLGD

PHT. Trần Thị HảiYến, P.KHCN &HTQT, P.QT-TB

P.QT-TB

Các khu nhà tại số 07-09

PHT.

Trần Thị HảiYến

 

14h30

Bế giảng lớp BDNV CTV thanh tra GD Duyên Hải- Trà vinh

P.Đào tạo, Lái xe

P.ĐT

Tỉnh Trà Vinh

Trưởng P.ĐT

Thứ Tư 04-4-18

8h00

Hiệu trưởng làm việc với P.KH-TC về công tác quyết toán tài chính năm 2017 và KH tài chính năm 2018

Hiệu trưởng, Lãnh đạo và VC-NLĐ P.KHTC

P.KHTC

P. Truyền thống

Hiệu trưởng

 

8h30

Bế giảng lớp BDNV CTV thanh tra GD Trà vinh

Trưởng P.ĐTP.Đào tạo, Lái xe

P.ĐT

Tỉnh Trà Vinh

Trưởng P.ĐT

 

14h00

Hiệu trưởng làm việc với P.TC-HC

Hiệu trưởng; Lãnh đạo Phòng; Chuyên viên phòng TC-HC.

P.TCHC

P. Truyền thống

Hiệu trưởng

Thứ Năm 05-4-18

08h00

Lập danh sách bổ sung nguồn vốn NSNN trung hạn 2016-2020

PHT. Trần Thị HảiYến, Lãnh đạo Phòng: KHTC và P.QTTB

P.KHTC

P. Truyền thống

PHT.

Trần Thị HảiYến

 

10h00

X/d Đề xuất đề tài NCKH 2018-2019 với Sở khoa học Công nghệ tỉnh Trà Vinh

PHT. Phan Minh Phụng, PHT. Trần Thị Hải Yến, TP.KHCN &HTQT

P.KHCN &HTQT

P. Truyền thống

 

 

14h00

Họp Ban Giám hiệu

Họp Ban Giám hiệu, P.TC-HC

TC-HC (chuẩn bị tài liệu về thi đua tháng)

P. Truyền thống

Hiệu trưởng

Thứ Sáu 06-4-18

8h00

Họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng

Thành viên Hội đồng theo QĐ, mời Trưởng ban TTND.

P. TC-HC

Phòng             Hội thảo B

Chủ tịch Hội đồng

 

14h00

Họp giao ban

Bí thư Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn; Trưởng, Phó, Phụ trách các đơn vị, Trưởng ban TTND

P.TC- HC

Phòng             Hội thảo B

Hiệu trưởng

Thứ Bảy07-4-18

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Các đơn vị gửi kế hoạch công tác tuần về Phòng Tổ chức - Hành chính trước 16h00 thứ Năm hàng tuần.

   Phần đánh dấu màu đỏ là điều chỉnh, bổ sung .

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn