Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:94718301
Đang truy cập:830

Từ ngày 02 đến 07/10/2017

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách nội dung và tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Thứ Hai  02-10-17

8h00

Họp Ban tổ chức Hội thảo KH Quốc gia

Thành viên BTC và các Tiểu ban

P.KHCN&HTQT

PTT

Trưởng BTC

9h30

Họp Tổ soạn thảo QCCTNB

Theo Quyết định

P.KH-TC

PTT

Hiệu trưởng

9h00

Tiếp học viên lớp CBQL trung học Long An

PHT. Phan Minh Phụng;                         TP.Đào tạo, cán bộ phụ trách lớp, TT TT-Thư viện

P.Đào tạo

Giảng đường A2

PHT. Phan Minh Phụng

14h00

Họp Chi ủy Chi bộ liên khoa Cơ sở-Tâm lý-Hành chính

Chi ủy viên

 Chi ủy Chi bộ liên khoa Cơ sở-Tâm lý-Hành chính

VP Khoa TL-GD

Bí thư Chi bộ

Thứ Ba 03-10-17

7h30

Họp phê duyệt Đề án thành lập các Trung tâm

BGH, Trưởng, Phó các đơn vị

P.TC-HC, P.Đào tạo

PTT

Hiệu trưởng

9h00

BGH làm việc với các Trưởng Khoa, Bộ môn về CNNV và Quy chế thi đua tháng

BGH, P.TC-HC, Trưởng các Khoa, Bộ môn

P.TC-HC

PTT

Hiệu trưởng

9h30

Bế giảng lớp BDNV thanh tra dành cho CB,VC làm công tác thanh tra nội bộ, CTV thanh tra trong cơ sở GD Đại học

Ban giám hiệu, Khoa QLHC; Trưởng Khoa, Bộ môn,                                        P.Đào tạo, giảng viên giảng dạy

Phòng Đào tạo

Giảng đường A2

BGH

Thứ Tư

04-10-17

7h30

Hiệu trưởng làm việc với P.TC-HC về công tác thi đua và giao ban tháng

HT, Trưởng, Phó Phòng, các cá nhân liên quan

P.TC-HC

PTT

Hiệu trưởng

8h30

Họp Hội đồng thi đua - khen thưởng bình xét lao động tháng 9/2017

Thành viên Hội đồng theo QĐ

Phòng TC- HC

Phòng TT

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Họp giao ban tháng 10 và sơ kết 3 tháng đầu năm học 2017-2018

Bí thư Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn; Trưởng, Phó, Phụ trách các đơn vị, đại diện TTND

Phòng TC- HC

Phòng TT

Hiệu trưởng

Thứ Năm 05-10-17

8h00

Ban giám hiệu làm việc với BCH CĐ mở rộng và Ban Thanh tra ND về QCCTNB

BGH, BCHCĐ, Tổ trưởng Tổ CĐ, Ban TTND

Phòng KH-TC

Phòng TT

Hiệu trưởng

9h00

Họp Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

 

Phòng TT

Hiệu trưởng

Thứ Sáu

06-10-17

7h30

Hiệu trưởng làm việc với P.KH-TC và P.QT-TB về KH phát triển và khai thác CSVC

HT, Phụ trách P.KH-TC, Lãnh đạo P.QT-TB

P.QT-TB

Phòng TT

Hiệu trưởng

10h00

Họp trao đổi về kế hoạch hợp tác với Đại học Công lập Mỹ Angelo State, Texas.

HT, PHT Phan Minh Phụng, Trưởng các Khoa, P.KHCN&HTQT, PTP.TC-HC

P.KHCN&HTQT

PTT

BGH

Thứ Bảy 07-10-17

8h00

Khai giảng lớp BDNV CTV thanh tra GD Trà Vinh

TP.Đào tạo, Lái xe

Phòng Đào tạo

 

TTGD TX Trà Vinh

Chủ nhật

08-10-17

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Các đơn vị gửi kế hoạch công tác tuần về Phòng Tổ chức - Hành chính trước 14h00 thứ Năm hàng tuần.

                 - Phần đánh dấu màu đỏ là bổ sung .

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn