Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:94682822
Đang truy cập:2626

Từ ngày 04/6 đến 09/6/2018

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách nội dung và tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Thứ Hai  04-6-18

07h30

Đón học viên lớp BD CBQL Mầm non K18& Phổ thông

Đào tạo, KH-TC, QT-TB, Tạp chí

P.Đào tạo

Sảnh nhà A

 

08h00

Khai giảng lớp BD CBQL Mầm non K18& Phổ thông

PHT. Phan Minh Phụng, P. Đào tạo, giảng viên               

P. Đào tạo

Phòng 102 nhà A

PHT. Phan Minh Phụng

09h00

Họp BGH

BGH

P.TC-HC

Phòng Truyền thống

Hiệu trưởng

13h30

Dự giờ giảng viên Phạm Thị Kiên dạy lớp CBQL MN K18 - PT (Thầy Công)

GV Bộ môn Lý luận chính trị, các GV quan tâm

 

Phòng 102 nhà A

 

14h00

Hiệu trưởng làm việc với các Trưởng Khoa/Bộ môn, Phòng Đào tạo

HT, PHT Phan Minh Phụng, Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng Khoa/Bộ môn

P.Đào tạo

Phòng Truyền thống

Hiệu trưởng

15h00

Hiệu trưởng làm việc với Tập thể lãnh đạo P.KHTC & P.QTTB về KH điều động VCQL

Hiệu trưởng, Trưởng P.TCHC, Lãnh đạo P.KHTC & P.QTTB, Chi ủy Chi bộ TC-ĐT-QT-TC

P.TCHC

Phòng Truyền thống

Hiệu trưởng

17h00

Đón học viên lớp BD nghiệp vụ tư vấn du học K26

Đào tạo, KH-TC, QT-TB, Tạp chí

 

Sảnh nhà A

 

17h30

Khai giảng lớp BD nghiệp vụ tư vấn du học K26

PHT. Phan Minh Phụng, P. Đào tạo, giảng viên

P. Đào tạo

Giảng đường A2

PHT. Phan Minh Phụng

Thứ Ba

05-6-18

07h30

Họp giao ban

BGH, BTĐU, CTCĐ, TBTTND, Trưởng/Phó Phụ trách các đơn vị/Trung tâm DV

P.TC-HC

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng

11h00

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Trường

Theo Quyết định

P.TC-HC

Phòng Hội thảo B

Chủ tịch Hội đồng

Thứ Tư 06-6-18

07h30

Họp Đảng ủy

Đảng ủy viên

VPĐU

Phòng Truyền thống

Phụ trách Đảng ủy

08h30

Họp tập thể lãnh đạo

Đảng ủy viên và BGH

VPĐU; P.TCHC

Phòng Truyền thống

Phụ trách Đảng ủy; Hiệu trưởng

09h00

Họp Khoa QLGD tổng kết năm học

GV Khoa QLGD

Khoa QLGD

VP Khoa QLGD

Trưởng Khoa QLGD

10h00

Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm BD năng lực đội ngũ CBQL trường PT tại một số quốc gia

Đại biểu mời; GV Khoa QLGD; CCVC quan tâm

Khoa QLGD

Phòng Hội thảo B

Trưởng Khoa QLGD

14h00

Họp Đoàn tham quan thực tế hè 2018

Theo Quyết định

BCHCĐ

Phòng Truyền thống

Hiệu trưởng

Thứ Năm 07-6-18

08h00

Họp BGH

BGH, P.TC-HC

P.TC-HC

Phòng Truyền thống

Hiệu trưởng

Thứ Sáu 08-6-18

06h00

Đoàn tham quan thực tế hè 2018 xuất phát

Theo Quyết định

BCHCĐ

 

Trưởng đoàn

Thứ Bảy 09-6-18

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Các đơn vị gửi kế hoạch công tác tuần về Phòng Tổ chức - Hành chính trước 16h00 thứ Năm hàng tuần.

                - Phần đánh dấu màu đỏ là điều chỉnh, bổ sung .

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn