Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:9868144
Đang truy cập:64

Từ ngày 05/03 đến 10/3/2018

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách nội dung và tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Thứ Hai  05-3-18

7h30

Họp Ban Giám hiệu

Ban Giám Hiệu

P.TC-HC

Phòng             Hội thảo B

Hiệu trưởng

8h30

Họp Tập thể Lãnh đạo Trường

Ban Giám hiệu, Đảng ủy viên

P.TC-HC

Phòng             Hội thảo B

Hiệu trưởng và Phụ trách Đảng ủy

10h00

Họp Liên tịch

Ban Giám Hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đảng ủy

P.TC-HC

Phòng             Hội thảo B

Hiệu trưởng

14h00

Họp Tổ XD kế hoạch tài chính 2018-2020

Thành viên theo QĐ số 148/QĐ-CBQLGDHCM ngày 28/02/2018.

      Tổ trưởng

Phòng             Hội thảo B

Tổ trưởng

 Thứ Ba 06-3-18

7h30

Họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng

Thành viên Hội đồng theo QĐ, mời Trưởng ban TTND.

P. TC-HC

Phòng             Hội thảo B

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Họp giao ban

Bí thư Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn; Trưởng, Phó, Phụ trách các đơn vị, Trưởng ban TTND

P.TC- HC

Phòng             Hội thảo B

Hiệu trưởng

Thứ Tư 07-3-18

7h30

Đón học viên lớp BD Nghiệp vụ tư vấn du học K25

Phòng : KH-TC, QT-TB, Đào tạo

 

Sảnh Nhà A

 

8h00

Khai giảng lớp BD Nghiệp vụ tư vấn du học K25

 PHT.Lê Thị Thanh Tâm,                           TP. Đào tạo, giảng viên Khoa QL-HC, GVCN, Đại biểu theo giấy mời

Phòng Đào tạo

Hội trường A201

PHT.Lê Thị Thanh Tâm

Thứ Năm 08-3-18

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 09-3-18

 

Hiệu trưởng làm việc với Sở KHCN tỉnh Trà Vinh

Hiệu trưởng, PHT. Trần Thị Hải Yến, Lái xe

 

tỉnh Trà Vinh

 

Thứ Bảy 10-3-18

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Các đơn vị gửi kế hoạch công tác tuần về Phòng Tổ chức - Hành chính trước 14h00 thứ Năm hàng tuần.

                - Phần đánh dấu màu đỏ là điều chỉnh, bổ sung .

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn