Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:94682819
Đang truy cập:2623

Từ ngày 06/8 đến 11/8/2018

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách nội dung và tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Thứ Hai  06-8-18

08h30

Khai giảng lớp BD CTV thanh tra  Long An

PHT.PM Phụng, Phòng Đào tạo (cô Quyên), Lái xe

P.Đào tạo

Sở GD-ĐT Long An

PHT.Phan Minh Phụng

09h00

PHT. Trần Thị Hải Yến họp với Phòng Quản trị - Thiết bị

PHT. Trần Thị Hải Yến, Phó trưởng Phòng QT-TB

Phòng QT-TB

Phòng PHT. Trần Thị Hải Yến

PHT. Trần Thị Hải Yến

14h30

Họp BCH Công đoàn xét thi đua năm học 2017-2018

BCH Công đoàn

BCH Công đoàn

P.Truyền thống

CT Công đoàn

Thứ Ba

07-8-18

09h00

Họp với Phòng Quản trị - Thiết bị và Phòng Kế hoạch – Tài chính xây dựng phương án triển khai sửa chữa và marketing cho Khu nhà C

PHT. Trần Thị Hải Yến, Phó trưởng Phòng QT-TB, Phó trưởng Phòng KHTC và Phụ trách Kế toán

Phòng QT-TB

Phòng PHT. Trần Thị Hải Yến

PHT. Trần Thị Hải Yến

09h00

Họp Khoa QLHC

VC Khoa QLHC

Khoa QLHC

VP Khoa QLHC

Trưởng Khoa QLHC

 Thứ Tư 08-8-18

14h00

Họp với lãnh đạo Văn phòng Văn hóa và Kinh tế Đài Bắc tại TP. Hồ Chí Minh

PHT. Trần Thị Hải Yến, Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT, lãnh đạo Phòng QT-TB, Lái xe

Phòng KHCN&HTQT

Phòng QT-TB

VP.VH&KT ĐB

Quận 10

PHT. Trần Thị Hải Yến

Thứ Năm 09-8-18

09h00

Khai giảng 02 lớp CBQL Cần Thơ

PHT.Lê Thị Thanh Tâm, Phòng Đào tạo (T.Dương, T.Huê), Lái xe

P.Đào tạo

Sở GD-ĐT Cần Thơ

PHT.Lê Thị Thanh Tâm

09h00

Họp với Phòng Quản trị - Thiết bị và Phòng Kế hoạch – Tài chính về hồ sơ pháp lý và kiểm tra hiện trạng khu số 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm và căn-tin Chicago

PHT. Trần Thị Hải Yến, Phó trưởng Phòng QT-TB, Phó trưởng Phòng và Phụ trách Kế toán KH-TC

Phòng QT-TB

P.Hội thảo B

PHT. Trần Thị Hải Yến

14h00

Họp với Trung tâm Đào tạo và Tư vấn giáo dục

PHT. Trần Thị Hải Yến, Lãnh đạo TT. ĐT&TVGD, lãnh đạo P.QT-TB, Trưởng khoa TLGD

TT. ĐT&TVGD

P.Truyền thống

PHT. Trần Thị Hải Yến

14h00

Họp phòng TC-HC

VC và HĐLĐ theo NĐ 68/CP

phòng TC-HC

P.Hội thảo B

TP. TC-HC

Thứ Sáu 10-8-18

09h00

Họp Đảng ủy

PBT Phụ trách Đảng ủy, Đảng ủy viên

Đảng ủy

P.Truyền thống

PBT.PT. Đảng ủy

 

Họp BGH

Ban Giám hiệu

P. TC-HC

Qua Email

Hiệu trưởng

15h00

Bế giảng lớp CBQL TVC Đồng Nai

 PHT. Lê Thị Thanh Tâm, Phòng Đào tạo (T.Huê), Lái xe

P.Đào tạo

TVC Đồng Nai

PHT. Lê Thị Thanh Tâm

Thứ Bảy 11-8-18

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Các đơn vị gửi kế hoạch công tác tuần về Phòng Tổ chức - Hành chính trước 16h00 thứ Năm hàng tuần.

                - Phần đánh dấu màu đỏ là điều chỉnh, bổ sung .

 

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn