Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:9968865
Đang truy cập:2104

Từ ngày 06 đến 11/11/2017

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách nội dung và tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Thứ Hai  06-11-17

8h00

Họp Hội đồng thi đua - khen thưởng bình xét lao động tháng 10/2017

Thành viên Hội đồng theo QĐ

Phòng TC- HC

Phòng TT

Chủ tịch Hội đồng

14h00

 Họp giao ban

Bí thư Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn; Trưởng, Phó, Phụ trách các đơn vị, đại diện TTND

Phòng TC- HC

Phòng TT

Hiệu trưởng

15h30

Ban Giám hiệu làm việc với TP. Đào tạo, GĐ TT Khảo thí và ĐBCLGD&ĐT, các Trưởng Khoa,Bộ môn về công tác khảo thí và cấp CC,CN

Hiệu trưởng, PHT. Phan Minh Phụng, TP. Đào tạo, GĐ TT Khảo thí và ĐBCLGD&ĐT, các Trưởng Khoa , Bộ môn

Phòng Đào tạo, Khảo thí

Phòng TT

Hiệu trưởng

Thứ Ba

07-11-17

9h00

Làm việc với Sở GD&ĐT Cà Mau

Hiệu trưởng, Trưởng phòng Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn giáo dục

Phòng Đào tạo

Sở GD&ĐT Cà Mau

 

15h00

Dự Lễ kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng mười Nga

Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư ĐU, ĐUV Phụ trách tuyên giáo

 

ĐHSP Kỹ thuật TP.HCM

 

Thứ Tư 08-11-17

10h00

Họp Ban tổ chức hội thảo, rà soát công tác tổ chức hội thảo

Ban Tổ chức và tất cả thành viên các Tiểu ban

P.KHCN-HTQT

Phòng TT

Hiệu trưởng

14h00

Duyệt mô tả vị trí việc làm phòng TC-HC

Hiệu trưởng, VC phòng TC-HC

Phòng TC- HC

Phòng TT

Hiệu trưởng

Thứ Năm 09-11-17

8h00

Giới thiệu thư viện số

Ban Giám hiệu, đại diện các đơn vị

TT Thông tin- Thư viện

Phòng TT

Ban Giám hiệu

14h00

Họp Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

 

Phòng TT

Hiệu trưởng

Thứ Sáu 10-11-17

8h00

Hội thảo khoa học “Bồi dưỡng người cán bộ quản lý giáo dục trong xu thế đổi mới giáo dục phổ thông”

Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị, toàn thể giảng viên, Khách mời

Ban tổ chức và

P.KHCN-HTQT

Giảng đường A4

Hiệu trưởng

8h00

 

Khai giảng lớp BDNV CTV thanh tra GD Trà Vinh

 PHT.Lê Thị Thanh Tâm,                           P.Đào tạo, Lái xe

P.Đào tạo

TT GDTX Trà Vinh

PHT.Lê Thị Thanh Tâm

Thứ Bảy 11-11-17

8h00

Khai giảng lớp CBQL trung tâm học tập cộng đồng Trà Vinh 2017-2018

 P.Đào tạo, Lái xe

P.Đào tạo

TT GDTX Trà Vinh

phòng Đào tạo

Chủ nhật

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Các đơn vị gửi kế hoạch công tác tuần về Phòng Tổ chức - Hành chính trước 14h00 thứ Năm hàng tuần.

              - Phần đánh dấu màu đỏ là điều chỉnh, bổ sung .

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn