Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:10269726
Đang truy cập:502

Từ ngày 08/10 đến 14/10/2018

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách nội dung và tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Thứ Hai  08-10-18

08h00

Họp về xây dựng chương trình QTNT

Hiệu trưởng, PHT Phụ trách Đào tạo; Trưởng Khoa: QLGD, TL-GD, QLHC; TP.KH-TC, Phụ trách kế toán

P.Đào tạo

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

09h00

Họp với Phòng Quản trị - Thiết bị

PHT. Trần Thị Hải Yến, lãnh đạo phòng QT-TB

P. QT-TB

Phòng PHT. Trần Thị Hải Yến

PHT. Trần Thị Hải Yến

11h00

 Hop Hội đồng xét tốt nghiệp

Thành viên Hội đồng theo QĐ

P.Đào tạo

Phòng họp 1

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Họp Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu; Thư ký hành chính

P.TC-HC

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

15h00

Hội nghị CCVC&NLĐ cấp cơ sở các đơn vị: P.KHCN&HTQT, TTKT&ĐBCL, TT TTTV, TC KHQLGD

CCVC&NLĐ các đơn vị và Tổ CĐ Khoa học - Khảo thí - Tạp chí - Thư viện; Đại biểu mời

Tổ CĐ

TTTT Thư viện

Trưởng các đơn vị và Tổ trưởng Tổ CĐ

16h00

Hội nghị CCVC&NLĐ cấp cơ sở các đơn vị: P.TCHC, P.Đào tạo, P.QTTB, P.KHTC

CCVC&NLĐ các đơn vị và Tổ CĐ Tổ chức - Đào tạo - Quản trị - Tài chính; Đại biểu mời.

Tổ CĐ

Phòng Hội thảo B

Trưởng các đơn vị và Tổ trưởng Tổ CĐ

Thứ Ba

09-10-18

 

09h00

 

Họp với Phòng KHCN&HTQT

PHT. Trần Thị Hải Yến, lãnh đạo phòng KHCN&HTQT

P. KHCN&HTQT

Phòng PHT. Trần Thị Hải Yến

PHT. Trần Thị Hải Yến

Thứ Tư

10-10-18

08h00

Họp giao ban

BGH, BTĐU, CTCĐ, TB. TTND, Trưởng/Phó Phụ trách các đơn vị/Trung tâm DV, Phụ trách kế toán

P.TC-HC

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng

10h00

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Trường

Thành viên Hội đồng theo QĐ

P.TC-HC

Phòng Hội thảo B

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Họp Đảng ủy

Đảng ủy viên

VPĐU

Phòng họp 1

PTĐU

Thứ Năm 11-10-18

07h00

Hội thảo Khoa học “Quản trị nhà trường theo định hướng phát triển năng lực người học”

HT, PHT phụ trách KHCN; TP.KHCN&HTQT; Lãnh đạo và VC khoa QLGD; Đại biểu theo giấy mời; VC quan tâm.

Khoa QLGD

Giảng đường A2

Ban Điều hành Hội thảo

09h00

Họp Ban kiểm kê tài sản năm 2018 theo Quyết định số 904/QĐ-CBQLGDHCM ngày 26/9/2018

Thành viên Ban kiểm kê tài sản năm 2018 theo Quyết định số 904/QĐ-CBQLGDHCM ngày 26/9/2018

P. QTT-TB

Phòng họp 1

Trưởng ban

14h30

Hội nghị CCVC&NLĐ cấp cơ sở Khoa QLGD

Viên chức Khoa QLGD; Đại biểu mời

Tổ CĐ

VP Khoa QLGD

Trưởng đơn vị và Tổ trưởng Tổ CĐ

Thứ Sáu 12-10-18

08h00

Hội nghị CCVC&NLĐ cấp cơ sở các đơn vị Khoa TLGD, Khoa QLHC

CCVC&NLĐ các Khoa TLGD, QLHC và Tổ công đoàn liên Khoa; Đại biểu mời.

Tổ CĐ

Phòng họp 1

Trưởng các đơn vị và Tổ trưởng Tổ CĐ

14h00

Bế giảng lớp BD CTV thanh tra GD Long An

 TP.Đào tạo, B. Quyên 

P.Đào tạo

tỉnh Long An

TP.Đào tạo

14h30

 Khai giảng lớp CBQL MN+PT Bạc Liêu 

 PHT. Trần Thị Hải Yến, ô.Dương, lái xe                     

P.Đào tạo

tỉnh Bạc Liêu

PHT. Trần Thị Hải Yến

Thứ Bảy

13-10-18

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Các đơn vị hoàn thiện hồ sơ Hội nghị CCVC&NLĐ cấp cơ sở gửi về P.TC-HC trước 15h00 ngày 12/10/2018

Phần đánh dấu màu đỏ là điều chỉnh, bổ sung.

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn