Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:9968717
Đang truy cập:2018

Từ ngày 09/4 đến 14/4/2018

Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách nội dung và tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Thứ Hai  09-4-18

8h00

Khai giảng lớp BDNV CTV thanh tra GD Đà Nẵng

PHT.Phan Minh Phụng,                      P.Đào tạo

P.ĐT

TT GDTX số 1 TP.Đà Nẵng

PHT.Phan Minh Phụng

 

15h00

Họp thanh quyết toán 2017 

Hiệu trưởng, PHT.Trần Thị Hải Yến, P.KH-TC

P.KH-TC

P. Truyền thống

Hiệu trưởng

Thứ Ba 

10-4-18

8h00

Họp bàn kế hoạch tổ chức BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

TP.Đào tạo

 

Sở GD-ĐT Khánh Hòa

 

 

9h00

Bế giảng 03 lớp CBQL An Giang

PHT.Lê Thị Thanh Tâm,                        P.Đào tạo, Lái xe

P.ĐT

Sở GD-ĐT An Giang

PHT.Lê Thị Thanh Tâm

 

9h00

Họp phòng TC-HC

VC phòng TC-HC

TP.TC-HC

P. Truyền thống

TP.TC-HC

 

14h00

Danh sách bổ sung vốn trung hạn 2016-2020 và danh mục mua sắm TTB 2018 bổ sung

PHT.Trần Thị Hải Yến, P.KH-TC và P.QT-TB

P.KH-TC và P.QT-TB

P. Truyền thống

PHT.Trần Thị Hải Yến

 

15h00

Họp bàn về Quy chế quản lý sử dụng tài sản công

Ban Giám hiệu, P.KH-TC, Lãnh đạo P.QT-TB, TP.TC-HC

TP.QT-TB

P. Truyền thống

Hiệu trưởng 

Thứ Tư

 11-4-18

8h00

Khai giảng lớp BDNV CTV thanh tra GD Tây Ninh

TP.Đào tạoP.Đào tạo, Lái xe

P.ĐT

Sở GD-ĐT 

Tây Ninh

TP.Đào tạo

 

13h30

Làm việc với VCCI Cần Thơ và LĐ mạng lưới khởi nghiệp ĐBSCL tại Cần Thơ

Ban Giám hiệu

 

Tp.Cần Thơ

 

ThứNăm

12-4-18

8h00

Trao Huy hiệu Đảng

Đảng ủy viên, Khách mời, toàn thể đảng viên

VP.Đảng ủy

P.Hội thảo B

Bí thư Đảng ủy

 

9h00

Sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo BD hè 2018”

Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các Khoa, Bộ môn, P.Đào tạo, P.KH-TC, toàn thể giảng viên

P.ĐT

P.Hội thảo B

Hiệu trưởng 

 

9h00

Số liệu KHTC, quy trình thanh quyết toán và BB bàn giao

TP.KH-TC (thảo luận dự thảo). PHT.Trần Thị Hải Yến và P.KH-TC chuẩn bị nội dung

 

P. Truyền thống

PHT.Trần Thị Hải Yến 

 

14h00

Hội nghị về KHCN

Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các đơn vị, toàn thể giảng viên, VC P.KHCN-HTQT

P.KHCN-HTQT

P.Hội thảo B

Hiệu trưởng 

 

16h00

Họp Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

TC-HC 

P. Truyền thống

Hiệu trưởng

Thứ Sáu 

13-4-18

7h30

Họp Hội đồng thẩm định tài liệu, chương trình “Phòng chống bạo lực học đường trong trường mầm non” 

Thành viên HĐ theo QĐ số 249/QĐ-CBQGDHCM ngày 02/4/2018

P.ĐT

P. Truyền thống

Chủ tịch HĐ

 

9h00

Bế giảng lớp CBQL phổ thông 2017-2018 

PHT.Phan Minh Phụng, Lãnh đạo các đơn vị, P.Đào tạo

P.ĐT

Giảng đường A103

PHT.Phan Minh Phụng

 

9h00

Bế giảng 03 lớp BD hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam - Singapore

Hiệu trưởng,  Khách mời, Lãnh đạo các đơn vị, P.Đào tạo                        

P.ĐT

Giảng đường A4 

Hiệu trưởng

 

9h00

Phân tích số liệu và so sánh số liệu 2015, 2016 và 2017; tham mưu HTrg, BGH liên quan đến tài chính, sử dụng nguồn vốn, khai thác CSVC 2018-2020 và Quy chế chi tiêu nội bộ

 

PHT.Trần Thị Hải Yến, P.KH-TC 

P.KH-TC 

P. Truyền thống

PHT.Trần Thị Hải Yến

 

10h00

Họp Hội đồng thẩm định tài liệu, chương trình “XD mô hình truyền thông GD trong nhà trường” 

Thành viên HĐ theo QĐ số 259/QĐ-CBQGDHCM ngày 02/4/2018

P.ĐT

P. Truyền thống

Chủ tịch HĐ

 

13h30

Họp Hội đồng thẩm định tài liệu, chương trình “BD giáo viên hoạt động trải nghiệm ở trường trung học” 

Thành viên HĐ theo QĐ số 254/QĐ-CBQGDHCM ngày 02/4/2018

P.ĐT

P. Truyền thống

Chủ tịch HĐ

 

15h00

Họp Hội đồng thẩm định tài liệu, chương trình “BD giáo viên hoạt động trải nghiệm ở tiểu học” 

Thành viên HĐ theo QĐ số  253/QĐ-CBQGDHCM ngày 02/4/2018

P.ĐT

P. Truyền thống

Chủ tịch HĐ

Thứ Bảy

14-4-18

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Các đơn vị gửi kế hoạch công tác tuần về Phòng Tổ chức - Hành chính trước 16h00 thứ Năm hàng tuần.

   Phần đánh dấu màu đỏ là điều chỉnh, bổ sung .

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn