Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1 tỷ + 411061
Đang truy cập:1563

Từ ngày 09/9 đến 14/9/2019

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách nội dung và tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Cá nhân/Đơn vị đăng ký

Thứ Hai 09-9-19

08h30

Họp Tổ tư vấn đánh giá kết quả lao động tháng 8/2019

Thành viên theo QĐ

Tổ tư vấn

Phòng họp 1

Tổ trưởng

 

09h00

Họp Phòng KHCN&HTQT

PHT TTH Yến, VC P.KHCN&HTQT.

Phòng KHCN&

HTQT

Phòng KHCN&HTQT

Trưởng phòng

 

10h00

Họp với Phòng Quản trị - Thiết bị

PHT. Trần Thị Hải Yến, lãnh đạo phòng QT-TB

P.QT-TB

Phòng họp 1

PHT. Trần Thị Hải Yến

 

15h00

Họp BGH

Hiệu trưởng;  PHT; TP.TC-HC; TKHC.

P.TC-HC

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

 

Thứ Ba 10-9-19

08h00

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2020.

Thành viên Hội đồng theo 02 QĐ số 847 và 848/QĐ-CBQLGDHCM ngày 04/9/2019, TS. Vũ Thị Thu Huyền, TS. Phạm Đào Tiên và 02 nhóm nghiên cứu, Thư ký HC của HĐ.

Phòng KHCN&HTQT

Phòng họp 1

Chủ tịch HĐ.

 

14h00

Họp giao ban tháng 8/2019

Ban Giám hiệu, PTĐU, CTCĐ, TB.TTND, Trưởng/Phó Phụ trách các đơn vị thuộc Trường, Thư ký Tạp chí KH QLGD.

P.TC-HC

P. Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

16h00

Họp Hội đồng đánh giá thi đua tháng 8/2019

Thành viên Hội đồng theo QĐ

P.TC-HC

P.Hội thảo B

Chủ tịch Hội đồng

 

Thứ Tư 11-9-19

14h00

Kiểm tra nội bộ TT Khảo thí & ĐBCLGDĐT

Tổ thanh tra, kiểm tra nội bộ theo QĐ 801 ngày 26/8/2019

TTKT&ĐBCLGDĐT

Phòng họp 1

Tổ trưởng

 

15h00

Kiểm tra nội bộ TTTT Thư viện

Tổ thanh tra, kiểm tra nội bộ theo QĐ 801 ngày 26/8/2019

TTTT Thư viện

Phòng họp 1

Tổ trưởng

 

Thứ Năm  12-9-19

08h30

Hiệu trưởng làm việc với Sở KH&CN Bình Phước theo Giấy mời.

Hiệu trưởng

P.TC-HC

tỉnh Bình Phước

Hiệu trưởng

 

Thứ Sáu   13-9-19

07h30

Đón học viên lớp BD CBQL trường mầm non, phổ thông năm 2019

Phòng: Đào tạo, KH- TC, QT- TB

 

Sảnh Nhà A

 

 

08h30

Khai giảng lớp BD CBQL trường mầm non, phổ thông năm 2019

Trưởng Phòng Đào tạo, GVPTL, GV

Phòng

Đào tạo

Giảng đường 102A

Trưởng Phòng Đào tạo

 

Thứ Bảy 14-9-19

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn