Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:94718303
Đang truy cập:832

Từ ngày 09 đến 14/10/2017

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách nội dung và tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Thứ Hai  09-10-17

 

Hiệu trưởng đi công tác

 

     
 

Dự tập huấn “Xử lý định lượng R và định tính NVIVO trong nghiên cứu khoa học” từ ngày 09-12/10/2017

Thành viên theo QĐ

 

Khách sạn Công đoàn Quảng Bá, 98 Tô Ngọc Vân, Hà Nội

 

14h00

Kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất phục vụ công tác sửa chữa cơ sở vật chất

Thành viên theo QĐ

     

Thứ Ba 10-10-17

8h00

Hiệu trưởng làm việc với Phòng TC-HC về hồ sơ VC và chức năng nhiệm vụ đơn vị

Hiệu trưởng, VC Phòng TC-HC

Phòng TC-HC

Phòng TT

Hiệu trưởng

14h00

Họp tiểu ban Lễ tân phục vụ Hội thảo quốc gia

Thành viên theo KH số 771/KH-CBQLGDHCM ngày 15/8/2017

Trưởng tiểu ban Lễ tân

Phòng TT

Trưởng tiểu ban Lễ tân

Thứ Tư

11-10-17

8h00

Họp Tạp chí KH QLGD

VC Tạp chí KH QLGD

 

Tạp chí KH QLGD

Tổng Biên tập Tạp chí KH QLGD

Thứ Năm

12-10-17

8h00

Họp bàn về công tác soạn thảo Quy định dự giờ giảng viên và ngân hàng đề

PHT.Lê Thị Thanh Tâm, TT Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD-ĐT

TT Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD-ĐT

Phòng TT

PHT.Lê Thị Thanh Tâm

9h30

Tiếp học viên 02 lớp mầm non và THCS Bình Phước

 PHT. Phan Minh Phụng , P.Đào tạo, TT TT Thư viện (chuẩn bị tiểu luận, tài liệu để học viên tham khảo)

Phòng Đào tạo

Giảng đường A4

PHT. Phan Minh Phụng

Thứ Sáu

13-10-17

8h00

Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó trưởng Khoa Quản lý hành chính

Tổ công tác,VC Khoa QLHC, Tập thể Lãnh đạo Khoa QLHC

Tổ công tác

Phòng TT

Hiệu trưởng

10h00

Họp Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

 

Phòng TT

Hiệu trưởng

14h00

Họp Ban biên soạn chương trình BD nâng cao năng lực quản lý tài chính, tài sản trong giáo dục

Thành viên theo QĐ số 958/QĐ-CBQLGDHCM ngày 05/10/2017

 

Phòng TT

 

Thứ Bảy 14-10-17

9h00

Bế giảng 02 lớp BD CTV thanh tra GD tại Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Trưởng phòng Đào tạo,                           , P.Đào tạo, Lái xe

P.Đào tạo

Lấp Vò, Đồng Tháp

Trưởng phòng Đào tạo

14h00

Bế giảng 02 lớp BD CTV thanh tra GD tại Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trưởng phòng Đào tạo,                       , P.Đào tạo, Lái xe

 P.Đào tạo

TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

Trưởng phòng Đào tạo

Chủ nhật

15-10-17

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Các đơn vị gửi kế hoạch công tác tuần về Phòng Tổ chức - Hành chính trước 14h00 thứ Năm hàng tuần.

                 - Phần đánh dấu màu đỏ là bổ sung .

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn