Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:95148113
Đang truy cập:6212

Từ ngày 10/6 đến 15/6/2019

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách nội dung và tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Cá nhân/Đơn vị đăng ký

Thứ Hai 10-6-19

16h00

Bế giảng lớp BDNV TVDH K31

Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo

Giảng đường A2

Phòng Đào tạo

 

Thứ Ba 11-6-19

08h00

Khai giảng lớp BDNV Thư viện Hậu Giang

Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo

Huyện Vị Thuỷ, Hậu Giang

Phòng Đào tạo

 

08h00

Đoàn kiểm tra (UBKTTU) làm việc

Thành phần theo QĐ

Đoàn kiểm tra

Phòng họp 2

Trưởng ĐKT

 

09h00

Họp  Chi bộ KH – KT – TC - TV

Đảng viên Chi bộ KH - KT - TC - TV

Chi bộ KH - KT - TC - TV

TT TT - TV

Bí thư  Chi bộ  KH – KT – TC – TV

 

Thứ Tư 12-6-19

 

07h30

Đón học viên lớp CBQL MN, PT khoá 20

P.KH-TC, QT-TB, Đào tạo

Các đơn vị được phân công

Sảnh nhà A

 

 

08h00

Khai giảng lớp CBQL MN, PT khoá 20

PHT. PM Phụng, Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo

Giảng đường A201

PHT. Phan Minh Phụng,

 

15h00

Họp đoàn đi NC thực tế hè 2019

CCVC-NLĐ đăng ký đi

BCHCĐ

Phòng họp 1

Chủ tịch CĐ Trường

 

Thứ Năm  13-6-19

14h00

Đoàn kiểm tra (UBKTTU) làm việc

Thành phần theo QĐ

Đoàn kiểm tra

Phòng Hội thảo B

Trưởng ĐKT

 

Thứ Sáu 14-6-19

08h00

Đoàn đi thực tế hè 2019

CCVC-NLĐ đăng ký đi thực tế hè 2019

BCHCĐ trường

Lâm Đồng

Chủ tịch CĐ Trường

 

14h00

Khai giảng lớp CBQL MN, PT Tây Sơn, tỉnh Bình Định

TS. Phạm Đào Tiên

Phòng Đào tạo

Trung tâm GDNN-GDTX Tây Sơn, Bình Định

TS. Phạm Đào Tiên

 

Thứ Bảy 15-6-19

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn