Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:94752392
Đang truy cập:1567

Từ ngày 10/9 đến 15/9/2018

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách nội dung và tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Thứ Hai  10--9-18

07h30

Hiệu trưởng làm việc với P.Đào tạo về KH năm học 2018-2019

Hiệu trưởng, PHT.Phan Minh Phụng, TP.Đào tạo, Thư ký hành chính

P.Đào tạo

Phòng họp 1 (Phòng TT cũ)

Hiệu trưởng

08h30

Hiệu trưởng làm việc với các Khoa, Bộ môn về KH năm học 2018-2019

Hiệu trưởng, PHT.Phan Minh Phụng, Trưởng các Khoa, Bộ môn, Thư ký hành chính

Các Khoa, Bộ môn

Phòng họp 1 (Phòng TT cũ)

Hiệu trưởng

9h30

HT làm việc với các đơn vị phụ trách trực tiếp về công tác đánh giá VC&NLĐ NH2017-2018

Hiệu trưởng; Trưởng Khoa QLGD, TLGD; PTTP.TCHC, PTP.KHTC, PTKT; Thư ký hành chính

P.TCHC

Phòng họp 1 (Phòng TT cũ)

Hiệu trưởng

10h30

Làm với Tạp chí KHQLGD về công tác cán bộ

Hiệu trưởng, PHT.Phan Minh Phụng, P.TCHC, Thư ký tòa soạn, toàn thể lãnh đạo và viên chức Tạp chí TP.Đào tạo; Chi ủy chi bộ KH-KT-TC-TV

P.TCHC

Phòng họp 1 (Phòng TT cũ)

Hiệu trưởng

14h00

Họp với Phòng Quản trị - Thiết bị

PHT. Trần Thị Hải Yến, lãnh đạo phòng QT-TB

P. QT-TB

Phòng PHT. Trần Thị Hải Yến

PHT. Trần Thị Hải Yến

Thứ Ba

11-9-18

07h30

Đón học viên lớp BDNV tư vấn du học khóa 27

P.Đào tạo, P.KH-TC, P.QT-TB

 

Sảnh nhà A

 

08h00

Khai giảng lớp BDNV tư vấn du học khóa 27

PHT.Phan Minh Phụng,   P.Đào tạo                           

P.Đào tạo

Giảng đường A 303

PHT.Phan Minh Phụng

09h00

Họp Hội đồng kỷ luật viên chức

Thành viên HĐ theo QĐ, ông Đỗ Văn Định

P. TC-HC

Phòng họp 1 (Phòng TT cũ)

Chủ tịch HĐ

14h00

Họp với Trung tâm Đào tạo và Tư vấn giáo dục

PHT. Trần Thị Hải Yến, lãnh đạo TT. ĐT&TVGD

TT. ĐT&TVGD

Phòng PHT. Trần Thị Hải Yến

PHT. Trần Thị Hải Yến

Thứ Tư 12-9-18

14h00

Họp giao ban

BGH, BTĐU, CTCĐ, TB. TTND, Trưởng/Phó Phụ trách các đơn vị/Trung tâm DV; PT Kế toán

P.TC-HC

P. Hội thảo B

Hiệu trưởng

16h00

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Trường

Thành viên Hội đồng theo QĐ

P.TC-HC

P. Hội thảo B

Chủ tịch Hội đồng

Thứ Năm 13-9-18

8h00

Họp chỉnh sửa bổ sung Quy chế TC hoạt  động của Trường theo góp ý của Vụ TCCB và các Vụ, Cục

Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó các đơn vị, Thư ký hành chính

P. TC-HC

P. Hội thảo B

Hiệu trưởng

14h00

Họp Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD-ĐT

PHT.Lê Thị Thanh Tâm, VC Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD-ĐT

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD-ĐT

Phòng họp 1 (Phòng TT cũ)

PHT.Lê Thị Thanh Tâm

Thứ Sáu 14-9-18

08h00

Họp Hội đồng tuyển dụng

Thành viên Hội đồng theo QĐ

chuẩn bị tài liệu: Thư ký Hội đồng

P. Hội thảo B

Chủ tịch HĐ

09h00

Họp BGH

Ban Giám hiệu

P. TC-HC

P. Hội thảo B

Hiệu trưởng

09h00

Họp BCH CĐ Trường

Thành viên BCH CĐ Trường

BCHCĐ

Phòng họp 1 (Phòng TT cũ)

CTCĐ

10h00

Họp Đảng ủy

Đảng ủy viên

VPĐU

P. Hội thảo B

PTĐU

Thứ Bảy

15-9-18

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn