Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:9868130
Đang truy cập:50

Từ ngày 12/3 đến 17/3/2018

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách nội dung và tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Thứ Hai  12-3-18

8h00

Họp Phòng KH-TC (họp giải quyết các vấn đề còn tồn đọng tuần trước)

PHT.Trần Thị Hải Yến, VC Phòng KH-TC

Phòng KH-TC

Phòng PHT.Trần Thị Hải Yến

PHT.Trần Thị Hải Yến

   9h00

Họp Chi bộ Tổ chức - Quản trị - Đào tạo -Tài chính

Đảng viên Chi bộ Tổ chức -Quản trị - Đào tạo - Tài chính

Bí thư Chi bộ TC-QT-ĐT-TC

P.Truyền thống

Bí thư Chi bộ TC-QT-ĐT-TC

9h00

Họp TT Khảo thí và Đảm bảo CLGD-ĐT

PHT.Lê Thị Thanh Tâm, VC TT Khảo thí và Đảm bảo CLGD-ĐT

GĐ TT Khảo thí và Đảm bảo CLGD-ĐT

TT Khảo thí và Đảm bảo CLGD-ĐT

PHT.Lê Thị Thanh Tâm

9h30

Họp Phòng QT-TB (họp giải quyết các vấn đề còn tồn đọng tuần trước)

PHT.Trần Thị Hải Yến, VC Phòng QT-TB

Phòng QT-TB

Phòng PHT.Trần Thị Hải Yến

PHT.Trần Thị Hải Yến

13h30

Họp Liên khoa QLHC – TL-GD – Bộ môn LLCT kế hoạch đi thực tế

VC Khoa: QLHC – TL-GD – Bộ môn LLCT kế hoạch đi thực tế

 

P.Truyền thống

 

14h00

Họp Chi bộ Liên khoa Cơ sở - Tâm lý - Hành chính

Đảng viên Chi bộ Liên khoa Cơ sở - Tâm lý - Hành chính

Bí thư Chi bộ Liên khoa CS-TL-HC

P.Truyền thống

Bí thư Chi bộ Liên khoa

14h30

Họp Phòng KHCN-HTQT (họp giải quyết các vấn đề còn tồn đọng tuần trước

PHT.Trần Thị Hải Yến,VC Phòng KHCN-HTQT

Phòng KHCN-HTQT

Phòng PHT.Trần Thị Hải Yến

PHT.Trần Thị Hải Yến

 14h30

Tiếp học viên lớp CBQL trường Trung học Sóc Trăng .

  PHT.Phan Minh Phụng,                                   P.Đào tạo

P.Đào tạo

Giảng đường A3

PHT.Phan Minh Phụng

15h00

Họp Ban Truyền thông – Lễ tân Hội thảo khoa học quốc gia kết hợp sinh hoạt thường niên Câu lạc bộ Giám đốc Sở GD-ĐT các tỉnh phía Nam năm 2018

Thành viên Ban Truyền thông – Lễ tân theo KH

Ban Truyền thông – Lễ tân

P.Truyền thống

Trưởng Ban Truyền thông– Lễ tân

 Thứ Ba 13-3-18

Cả ngày

Làm việc với Sở KHCN tỉnh Trà Vinh

Hiệu trưởng, PHT Phụ trách KHCN, PHT Phụ trách HTQT , Lái xe

 

Sở KH- CN

Trà Vinh

Hiệu trưởng

Thứ Tư 14-3-18

10h00

Họp Thông qua nội dung:

   1.  Bản dự thảo "Hướng dẫn quy trình thủ tục tạm ứng, thanh quyết toán cho CBCCVC" và 

   2. Biên bản bàn giao CV Trưởng phòng (cũ, mới) P.KH - TC

Ban Giám Hiệu, Thanh tra nhân dân, Công đoàn, P. TC - HC cùng P.KH - TC

P.KH - TC

P.Truyền thống

PHT.Trần Thị Hải Yến

13h30

Làm việc với Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc

Hiệu trưởng, PHT.Trần Thị Hải Yến, GĐ TT Đào tạo và TVGD, TP. KHCN-HTQT, Lái xe

P.TC-HC

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM

 

Thứ Năm 15-3-18

Cả ngày

Làm việc với Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận chuẩn bị Hội thảo khoa học quốc gia kết hợp sinh hoạt thường niên Câu lạc bộ Giám đốc Sở GD-ĐT các tỉnh phía Nam năm 2018

Đại diện: Ban Tổng hợp, Ban Truyền thông, Ban Nội dung, Ban Hậu cần, Lái xe

 

tỉnh Bình Thuận

 

Thứ Sáu 16-3-18

8h00

Họp với Phòng KHCN-HTQT

PHT.Trần Thị Hải Yến,VC Phòng KHCN-HTQT

Phòng KHCN-HTQT

P.Truyền thống

PHT.Trần Thị Hải Yến

9h00

Khai giảng lớp CBQL mầm non, phổ thông Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

  PHT.Lê Thị Thanh Tâm,                                   P.Đào tạo, Lái xe

       P.Đào tạo

Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

PHT.Lê Thị Thanh Tâm

15h00

Họp Ban Giám hiệu

Ban Giám Hiệu

P.TC-HC

P.Truyền thống

Hiệu trưởng

Thứ Bảy 17-3-18

8h00

Bế giảng 03 lớp CBQL TP. Cần Thơ

PHT.Phan Minh Phụng,                                   P.Đào tạo, Lái xe

P.Đào tạo

TP. Cần Thơ

PHT.Phan Minh Phụng

Chủ Nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Các đơn vị gửi kế hoạch công tác tuần về Phòng Tổ chức - Hành chính trước 14h00 thứ Năm hàng tuần.

                - Phần đánh dấu màu đỏ là điều chỉnh, bổ sung .

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn