Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:35899507
Đang truy cập:3650

Từ ngày 13 đến 18/11/2017

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách nội dung và tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Thứ Hai  13-11-17

7h30

Hiệu trưởng làm việc với Phòng TC-HC về công tác tuyển dụng đợt 2

Hiệu trưởng

Phòng TC-HC

Phòng TT

Hiệu trưởng

8h00

Duyệt mô tả vị trí việc làm P.TC-HC

Ban Giám hiệu, VC phòng TC-HC

Phòng TC- HC

Phòng TT

Hiệu trưởng

10h00

Duyệt mô tả vị trí việc làm P.QT-TB

Ban Giám hiệu, VC phòng QT-TB

Phòng QT-TB

Phòng TT

Hiệu trưởng

14h00

Thẩm định bảng học phí mới

Ban Giám hiệu, P.Đào tạo, P.KH-TC; Giám đốc, Phó Giám đốc TT Tin học - Ngoại ngữ và TT Đào tạo & Tư vấn giáo dục.

P.Đào tạo, P.KH-TC

Phòng TT

Hiệu trưởng

Thứ Ba 14-11-17

7h30

Làm việc với Chủ tịch Công đoàn về chuẩn bị ĐH công đoàn

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn

Phòng TT

Hiệu trưởng

8h00

Họp Khoa QL-HC

CC, VC Khoa QL-HC

Trưởng Khoa QL-HC

VP Khoa QL-HC

Trưởng Khoa QL-HC

8h30

Làm việc với phòng KHCN&HTQT về công tác Hội thảo QT và Họp HĐKH&ĐT Trường

Hiệu trưởng, PHT phụ trách, Phòng KHCN&HTQT

Phòng KHCN&HTQT

Phòng TT

Hiệu trưởng

10h00

Làm việc với TT Đào tạo và TVGD về KH hoạch hoạt động năm học 2017-2018

Hiệu trưởng, PHT.Phan Minh Phụng; Giám đốcTT, Phó Giám đốc TT

TT Đào tạo và TVGD

Phòng TT

Hiệu trưởng

Thứ Tư 15-11-17

 

Dự Hội thảo Khoa học Quốc tế tại Học viện Quản lý giáo dục

Hiệu trưởng

 

Hà Nội

 

Thứ Năm 16-11-17

 

Hội nghị tập huấn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo

Hiệu trưởng, TP.TC-HC

 

Hà Nội

 

Thứ Sáu 17-11-17

7h30

Họp Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

 

Phòng TT

Hiệu trưởng

9h00

Ráp nhạc văn nghệ

Các Tổ công đoàn, học viên

 

Giảng đường A4

 

13h00

Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị, toàn thể CCVC, học viên đang  học tại Trường

BCH Công đoàn

Giảng đường A4

BCH Công đoàn

Thứ Bảy 18-11-17

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật 19-11-17

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Các đơn vị gửi kế hoạch công tác tuần về Phòng Tổ chức - Hành chính trước 14h00 thứ Năm hàng tuần.

                 - Phần đánh dấu màu đỏ là điều chỉnh, bổ sung .

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn