Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:10161822
Đang truy cập:1035

Từ ngày 14/5 đến 19/5/2018

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách nội dung và tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Thứ Hai  14-5-18

08h00

Họp đoàn đi NC thực tế tại Thái Lan

Thành viên theo QĐ

Khoa QLGD

VP.Khoa QLGD

PHT.Phan Minh Phụng

09h00

Làm việc với TT NN-TH & BDNV Bình Dương

TP.Đào tạo, CV.P.Đào tạo, Lái xe

Phòng Đào tạo

TT NN-TH & BDNV Bình Dương

Trưởng PĐT

9h00

Họp tập thể lãnh đạo

Đảng ủy, BGH

Phòng TC-HC

Phòng Truyền thống

Phụ trách Đảng ủy; HT

16h00

Họp Phòng KH-TC

VC Phòng KH-TC

Phòng KH-TC

Phòng họp (Bên cạnh PTT)

Trưởng phòng

Thứ Ba

15-5-18

09h00

Họp v/v phối hợp tổ chức “Tọa đàm” 19/7 với VP Đài Bắc

BGH, Trưởng các đơn vị; Đại diện VP Đài Bắc

Phòng TC-HC

Phòng Truyền thống

Hiệu trưởng

14h00

Họp TT tư vấn và Đào tạo; Tổ công tác truyền thông đối ngoại

PHT. TTH Yến; VC TT Đào tạo & TVGD và Tổ công tác truyền thông đối ngoại.

TT Đào tạo & TVGD và Tổ công tác truyền thông đối ngoại.

Phòng họp (Bên cạnh PTT)

PHT. TT Hải Yến

14h00

Họp xét tốt nghiệp các lớp bồi dưỡng

Thành viên theo QĐ

Phòng Đào tạo

Phòng Truyền thống

Chủ tịch HĐ

14h45

Họp Khoa QLHC

Lãnh đạo, VC Khoa QLHC

Khoa QLHC

Khoa QLHC

Trưởng Khoa QLHC

15h00

Họp Phòng QT-TB v/v thực hiện CV 1759, 1567 của Bộ GD-ĐT

VC Phòng QT-TB

Phòng QTTB

Phòng họp (Bên cạnh PTT)

PHT. TT Hải Yến

Thứ Tư 16-5-18

09h00

Họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban Hội thảo khoa học “Tư vấn du học trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam

Thành viên theo QĐ

Khoa QLHC

P.Hội thảo B

PHT. PM Phụng

Thứ Năm 17-5-18

8h00

Họp về Kế hoạch phát triển chương trình bồi dưỡng

BGH, Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng Khoa/Bộ môn

Trưởng các ĐV được phân công viết Đề cương chương trình

Phòng Truyền thống

Hiệu trưởng

10h00

Họp Phòng KH-TC và phòng QT-TB

PHT. TTH Yến; VC Phòng KH-TC và Phòng QT-TB

Phòng KH-TC và Phòng QT-TB

Phòng họp (Bên cạnh PTT)

PHT. TT Hải Yến

14h00

Đoàn giám sát của UBKTTW làm việc với Trường

Đoàn GS; Đại diện BCS Đảng Bộ GD&ĐT; BGH, Đảng ủy, PTCHC

VPĐU, P.TCHC

Phòng Truyền thống

Đoàn GS

Thứ Sáu 18-5-18

08h00

Hội thảo khoa học “Tư vấn du học trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam”

BGH, BTC và các tiểu ban, Lãnh đạo các đơn vị, VC khoa QLHC, GV quan tâm, đại biểu mời.

Khoa QLHC

Giảng đường A4

BTC

08h30

Họp Phòng QT-TB v/v CV 1769 kế hoạch đầu tư CSVC 2019

PHT. TTH Yến; VC Phòng QT-TB

Phòng QTTB

Phòng họp (Bên cạnh PTT)

PHT. TT Hải Yến

14h00

Họp Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

P.TC-HC

P.Truyền thống

Hiệu trưởng

Thứ Bảy 19-5-18

08h00

Khai giảng lớp BDNV CTV thanh tra GD tại ĐH Đà Nẵng

Thanh tra Bộ GD&ĐT, P.Đào tạo

Phòng Đào tạo

ĐH Đà Nẵng

 

Chủ Nhật

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Các đơn vị gửi kế hoạch công tác tuần về Phòng Tổ chức - Hành chính trước 16h00 thứ Năm hàng tuần.

                - Phần đánh dấu màu đỏ là điều chỉnh, bổ sung .

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn