Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:35899478
Đang truy cập:3633

Từ ngày 18 đến 23/12/2017

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách nội dung và tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Thứ Hai  18-12-17

7h30

Họp về công tác giám sát chương trình CTVTT

BGH, TP.ĐT, TP.KH-TC

Phòng Đào tạo

Phòng TT

Hiệu Trưởng

8h30

Họp về tổ chức HTKH kết hợp sinh hoạt CLB GĐ Sở GD&ĐT

Ban tổ chức và các tiểu ban theo Quyết định

Phòng KHCN&HTQT

Phòng TT

Hiệu Trưởng

 Thứ Ba 19-12-17

7h30-11h30

Các đơn vị tổ chức họp lấy ý kiến Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (Gửi VB góp ý cho cô Oanh P.TC-HC trước 13h30 cùng ngày)

Lãnh đạo và toàn thể VC&NLĐ của đơn vị

Lãnh đạo đơn vị

VP đơn vị/Phòng TT

Trưởng ĐV

8h00

Họp Khoa QLGD và họp Chi bộ Khoa QLGD

VC Khoa QLGD và đảng viên Chi bộ Khoa QLGD

Trưởng Khoa QLGD

VP Khoa QLGD

Trưởng Khoa QLGD, BT Chi bộ Khoa QLGD

14h00

Họp lấy ý kiến Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

BGH; Trưởng, Phó Trưởng các đơn vị; CCVC&NLĐ quan tâm

ND: Khoa QLHC

TL: Phòng TC-HC

Phòng TT

PHT. Phan Minh Phụng

Thứ Tư 20-12-17

8h00

Họp Chi bộ đánh giá phân loại chất lượng đảng viên năm 2017.

Đảng viên Chi bộ Tổ chức - Quản trị - Đào tạo - Tài chính

Bí thư Chi bộ

Phòng TT

Bí thư Chi bộ

9h00

Đại hội công đoàn cơ sở Liên khoa Cơ sở - Tâm lý - Hành chính

CĐV công đoàn Liên khoa Cơ sở - Tâm lý - Hành chính

Tổ trưởng CĐ Liên khoa CS - TL – HC

VP Khoa QLHC

Tổ trưởng CĐ Liên khoa CS - TL – HC

10h30

Họp công tác chuẩn bị cho sinh hoạt chuyên đề "Về công tác viết giáo trình, tài liệu, tập bài giảng các môn học trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trường".

Hiệu trưởng, PHT phụ trách đào tạo, TP.ĐT, Trưởng Khoa/BM.

Phòng Đào tạo

Phòng TT

Hiệu trưởng

14h00

Họp Trung tâm Đào tạo và Tư vấn GD về kế hoạch năm học

Hiệu trưởng, VC Trung tâm Đào tạo và Tư vấn GD,  ô.Nguyễn Chí Thanh

TT ĐT&TVGD

Phòng TT

Hiệu trưởng

15h45

Họp Ban Giám hiệu

BGH

Phòng TC-HC

Phòng TT

Hiệu trưởng

16h30

Họp mặt chia tay PHT.Nguyễn Hồng Liêu nghỉ hưu

Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn, Trưởng, Phó các đơn vị

Phòng TC-HC

Phòng TT

Hiệu trưởng

Thứ Năm 21-12-17

8h00

Duyệt mô tả vị trí việc làm P.KH-TC

Hiệu trưởng, Lãnh đạo và VC&NLĐ Phòng KH-TC

Phòng KH-TC

Phòng TT

Hiệu trưởng

8h30

Khai giảng lớp BDNV CTV thanh tra giáo dục tại Lâm Đồng

PHT.Phan Minh Phụng,                                   P.Đào tạo, Lái xe

P.Đào tạo

Sở GD-ĐT Lâm Đồng

PHT.Phan Minh Phụng

14h00

Duyệt mô tả vị trí việc làm phòng QT-TB

Hiệu trưởng, Lãnh đạo và VC&NLĐ Phòng QT-TB

Phòng QT-TB

Phòng TT

Hiệu trưởng

Thứ Sáu 22-12-17

Cả ngày

Tiếp công dân

Hiệu trưởng, VC&NLĐ

BGH

Phòng HT

Hiệu trưởng

8h00

Duyệt mô tả vị trí việc làm P.TC-HC

Hiệu trưởng, Lãnh đạo và VC&NLĐ Phòng TC-HC

Phòng TC-HC

Phòng TT

Hiệu trưởng

14h00

Thẩm định tài liệu “Quản lý tài chính, tài sản trong trường học”

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Phòng TT

Hiệu trưởng

Thứ Bảy 23-12-17

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Các đơn vị gửi kế hoạch công tác tuần về Phòng Tổ chức - Hành chính trước 14h00 thứ Năm hàng tuần.

                 - Phần đánh dấu màu đỏ là điều chỉnh, bổ sung .

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn