Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1 tỷ + 10523640
Đang truy cập:5558

Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 25/4/2020

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Đăng ký

Thứ Hai  20-4-20

10h00

Hiệu trưởng làm việc với P.TC-HC

Hiệu trưởng; Lãnh đạo P. TC-HC; CV phụ trách

P.TC-HC

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

Thứ Ba 21-4-20

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư 22-4-20

10h00

Họp Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng; Phó HT; TP.TC-HC; TKHC.

P.TC-HC

Online

Hiệu trưởng

 

Thứ Năm 23-4-20

08h00

Hiệu trưởng làm việc với P.KH-TC

Hiệu trưởng; Trưởng và Phó P.KH-TC; CV phụ trách.

P.KH-TC

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

Thứ Sáu  24-4-20

10h00

Họp thông qua đề xuất đề tài cấp Bộ năm 2021.

BGH, Trưởng/Phó phụ trách các khoa, Trường P.KHCN&HTQT và CV phụ trách KHCN.

P.KHCN&HTQT

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng/Chủ tịch HĐ

 

Thứ bảy  25-4-20

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn