Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:10078248
Đang truy cập:2720

Từ ngày 21/5 đến 26/5/2018

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách nội dung và tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Thứ Hai  21-5-18

08h00

Khai giảng 3 lớp: TP HCM:

-Nghiệp vụ hành chính văn phòng;

-Nghiệp vụ Thư viện

-Kỹ năng phòng chống bạo lực học đường

PHT. LTT Tâm, Lãnh đạo và GV Khoa TLGD, GV tham gia giảng dạy, P.Đào tạo

P.Đào tạo

Giảng đường A4

PHT. LTT Tâm

08h00

Khai giảng lớp BDNV tư vấn du học tại CTCP GDVN

P.Đào tạo

                                P.Đào tạo

Tại CTCP GDVN, Q10, TP.HCM

Trưởng P.Đào tạo

20/5-24/5

Đoàn GV nghiên cứu thực tế chuyên môn theo kế hoạch

Đoàn theo Quyết định

Khoa QLGD

Thái Lan

 

Thứ Ba

22-5-18

8h00

Họp bàn giao quản lý Trung tâm ĐT và TVGD

BGH, Toàn thể Trung tâm (cũ và mới), Đại diện P.KH-TC, Trưởng phòng TC-HC

Ths. Trần Minh Châu

P.Truyền thống

Hiệu trưởng

9h30

Hiệu trưởng làm việc với P.TC-HC (Lưu trữ, Tuyển dụng, công tác TCCB; Quy chế TC-HĐ của các TT dịch vụ; KH tổng kết NH).

HT, Lãnh đạo và chuyên viên phòng

P.TC-HC

P.Truyền thống

Hiệu trưởng

14h00

Họp xây dựng đề xuất đề tài KHCN 2018-2019 với Sở KHCN tỉnh Trà Vinh

BGH, Trưởng Khoa/Bộ môn, TP.TC-HC, TP.KHCN&HTQT, TP.Đào tạo

P.KHCN&HTQT

P.Truyền thống

Hiệu trưởng

15h00

Họp KH làm việc với Sở GD&ĐT Đà Nẵng

BGH, Trưởng Khoa/Bộ môn, TP.TC-HC, TP.KHCN&HTQT, TP.Đào tạo

P.Đào tạo và P.KHCN&HTQT

P.Truyền thống

Hiệu trưởng

Thứ Tư 23-5-18

08h00

Khai giảng lớp BD công tác tư vấn TL học đường trong trường trung học TP.HCM

GV Khoa TL-GD, GV tham gia giảng dạy, P.Đào tạo, P.Đào tạo

P.Đào tạo

Giảng đường A303

TP.Đào tạo

09h00

Họp công tác phối hợp giữa P.Đào tạo và P.KH-TC

BGH, P.Đào tạo, P.KHTC

P.Đào tạo, P.KHTC

P.Truyền thống

Hiệu trưởng

15h00

HT làm việc với TK.TL-GD và TP.TC-HC về công tác chuyên môn

HT, TK.TL-GD, TP.TC-HC

TK.TL-GD, TP.TC-HC

P.Truyền thống

Hiệu trưởng

Thứ Năm 24-5-18

08h00

Khai giảng 4 lớp TP.HCM

- Tổ trưởng chuyên môn TH/THCS;

- Giáo viên chủ nhiệm TH/THCS.

 

PHT. LTT Tâm, Lãnh đạo và GV Khoa TLGD, GV tham gia giảng dạy, P.Đào tạo

P.Đào tạo

Giảng đường A4

PHT. LTT Tâm

08h00

Họp công tác KH tài chính, KH khai thác CSVC năm 2018 và giai đoạn 2018-2020

BGH, P.QTTB, P.KHTC

P.Đào tạo, P.KHTC

P.Truyền thống

Hiệu trưởng

Cả ngày

Tiếp công dân

BGH, CCVC&NLĐ

P.TC-HC

Phòng TT và Phòng HT

BGH

Thứ Sáu 25-5-18

09h00

Bế giảng lớp CBQL MN + TH ĐăkNông

PHT. LTT Tâm, P.Đào tạo

P.Đào tạo

Sở GD-ĐT Đăk Nông

PHT. LTT Tâm

Cả ngày

Làm việc với Sở GD&ĐT Đà Nẵng

BGH, TP.Đào tạo, TP.KHCN&HTQT, Trưởng Khoa/BM,

P.Đào tạo và P.KHCN&HTQT

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng

Thứ Bảy 26-5-18

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Các đơn vị gửi kế hoạch công tác tuần về Phòng Tổ chức - Hành chính trước 16h00 thứ Năm hàng tuần.

                - Phần đánh dấu màu đỏ là điều chỉnh, bổ sung .

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn